YAZILIM

Yazılım Çeşitleri
Bilgisayar ile insan arasındaki ilişkiyi sağlayan yazılımlar, kullanım amaçlarına göre üç grupta toplanabilir.
a. İşletim Sistemi Yazılımları

Bilgisayarın fiziksel yapısını kullanıma hazırlayan; bilgisayarın belleğini, çevre birimlerini harekete geçirerek merkezi işlem birimi ile olan ilişkilerini kuran ve kontrol eden programlardır. Bu programlar aynı zamanda bilgisayarın işletim sistemini de oluşturur. Bu nedenle de bilgisayarın açılışı anında çalışmaya başlayarak bilgisayarı kullanıma hazı hale getirir. Bilgisayar kapatılıncaya kadar da bilgisayarın belleğinde kalır.

İşletim sistemlerinin, her an kullanıma hazır olabilmesi için sürekli olarak bilgisayarın ana belleğinde bulunması gerekir. Ancak işletim sistemlerinin tüm programları, burada hazır durumda bulunmayabilir. Sistemin birçok programı, ancak kullanılacağı zaman ana belleğe yüklenmektedir. Çünkü bellekte, kullanılacak diğer programlara da yer bırakma gereği vardır.

İşletim sistemi, bilgisayardaki iş akışını yönlendirirken işlemleri denetler ve birimleri arası ilişkileri düzenler. Örneğin; dosyaların kopyalanması, silinmesi, yazıcıdan çıktı alınması gibi işlemler işletim sisteminin yönetiminde gerçekleşir.
Günümüzde en yaygın kullanılan işletim sistemi yazılımları UNİX, OS/2, LINUX ve Windows’tur.

b. Uygulama Yazılımları
Kullanıcıya pek çok kolaylıklar ve kullanım rahatlığı sağlayacak şekilde hazırlanmış programlardır. Bu programları kullanacak kişilerin, bir programlama bilgisine sahip olmasına gerek yoktur. Bu tür programlarda, kullanıcının hangi amaca ulaşmak için hangi tuşa basması gerektiği bile gösterilir. Kullanıcı hata yaptığında uyarılır, düzeltmesi için ona yardımcı olunur. Uygulama programlarının bir diğer ismi de paket programlarıdır.
Uygulama programları, bilgisayarın belirli bir amaca yönelik olarak çalışmasını sağlayan programlardır. Bu programlar bilgisayar dillerinden biri veya birkaçı kullanılarak hazırlanabilir.
a. Kelime İşlem programları: Kelime işlem programları, bilgisayar kullanarak yazı yazmayla ilgili işlevlerinin tümünü yapabilmeyi sağlar. Buna ek olarak grafik, resim, tablo vb. birçok işlevi de yerine getirebilir.
b. Muhasebe Programları: Muhasebe ile ilgili tüm işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla geliştirilmiş programlardır. Bu programlar muhasebe işlemlerinin daha hızlı hatasız ve kolay yapılabilmesini sağlar.
c. Stok kontrol programları : Bir işletmenin deposunda hangi mallardan ne kadar bulunduğu, bunlardan ne kadar giriş ve çıkış olduğu gibi bilgileri hızla elde edebilmeyi sağlayan programlardır.
ç. İstatistik programları: Sayısal verilerin yüklenerek karşılaştırma ve değerlendirme sonuçlarının kolayca alınmasını sağlamaya yönelik programlardır.
d. Grafik ve resim programları: Verilen bilgiler ışığında, değişimleri grafikleştiren veya bilgisayarda resim çizilmesine imkan sağlayan programlardır.
e. Veri tabanı yönetim sistemi programları: Bilgileri depolamak, sınıflandırmak, istenilen bilgilere kısa sürede ulaşmak, bilgiler arasındaki ilişkileri izlemek için hazırlanmış programlardır.
f. Hesap tabloları: Özellikle sayılarla ilgili bilgileri, sütun ve satırlar halinde bilgisayara aktarmaya ve bu sayılarla ilgili kolayca işlem yapmaya imkan veren programlardır.

c. Programlama Dilleri
Bir dil, yalnızca o dilden anlayanlarla işlem kurabilmeyi sağlayan bir araçtır. Ana dili bizimki ile aynı olmayan insanlarla anlaşabilmek için onların dillerini öğrenmeye çaba gösteririz. Bir bilgisayarla anlaşabilmek için de bilgisayarın anlayabileceği dili öğrenmek gerekir. Bilgisayarı diğer makinelerden ayıran en belirgin özellik de budur. Bilgisayara ancak anladığı dilde komutlar verilirse istenenler yaptırılabilir.
Gerçekle bilgisayarın anladığı tek dil, makine dilidir. Bu nedenle bilgisayarın kullanılmaya başlandığı ilk yıllarda, programlar makine dilinde yazılarak hazırlanmaktaydı.
Makine dilinde program yazmanın zorluğu, insanları bir başka yolla program yazabilme arayışına götürmüştür. Bir süre sonra da kolay öğrenilen ve problemleri daha kolay çözmeye imkân veren programlama dilleri geliştirilmiştir. Bunun yanında, programlama dilleriyle yazılan programları bilgisayarın anlayacağı hale çevirecek derleyiciler de ortaya çıkmıştır. Derleyici (compiler), programlama dilinde yazılan programı makine diline çeviren programdır.
Kaynak program, programcılar tarafından yüksek düzey bir dille yazılan, ancak bilgisayar tarafından anlaşılması imkansız bir programdır. Bu program, bir derleyici yardımıyla bilgisayarın anlayabileceği hale getirilir.Kaynak programın bilgisayarın işletebileceği biçime dönüştürülmüş haline ise amaç program denir.
Programlar, bilgisayara neyi, nasıl yapacağını öğretmek üzere hazırlanmış yazılımlardır. Programcının bir sorunu çözmesi için bilgisayarla kuracağı iletişimin temel ögelerinin belirlenmiş olması gerekir. Böylece hem programcı nasıl komut vereceğini hem de bilgisayar bu komutu nasıl uygulayacağını bilecektir. Programcıyla bilgisayar arasında kurulacak iletişimi sağlamaya yönelik özel dile, programlama dili denir.
Bilgisayarların ilk ortaya çıkışından günümüze kadar yüzlerce programlama dili üretilmiştir. Ancak bunların pek azı programcılar tarafından kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılmıştır. Programlama dilleri ikiye ayrılır.
Alt Düzey Programlama Dilleri
Bu grup altında toplanan programlama dilleri, makine diline en yakın olanlardır. Bu dillerde programcı, bilgisayarın yürüteceği işlemleri belirtmek için simgesel kodlar ve adlar kullanır. İşlemler sonucu elde edilecek bilgilerin saklanacağı yerler de yine simgelerle belirtilir. Bu gruba en yaygın örnek assembler dili gösterilebilir. Günümüzde programcılar genellikle alt düzey dilleri tercih etmezler. Alt düzey programlama dillerini yalnızca sistem programcıları kullanmaktadırlar.

Yüksek Düzey Programlama Dilleri
Kullanıcılarım akine dilinin zorluklarından kurtarmak için geliştirilmiş, konuşma diline yakın özellikleri olan, ancak bilgisayarın doğrudan anlayamayacağı, makine diline çevrilerek uygulanabilen dillerdir. Bu grupta toplanan diller, makine dili komutlarına benzemeyen program deyimlerinden oluşur. Farklı teknik özelliklere sahip bilgisayarlarda kullanılabilen bu dillerin, alt düzey dillere göre öğrenilmesi çok daha kolaydır. Bu nedenle de programcılar tarafından yaygın kullanım alanı bulmuşlardır.
En yaygın kullanılan üst düzey programlama dillerinden bazıları şunlardır:
a. PL/1: Hem ticari hem de bilimsel uygulamalar için geliştirilmiş yüksek düzeyli bir programlama dilidir. Bu nedenle de hem Cobol hem de Fortran dillerinin birçok özelliğini taşır.

b. APL: Yönetim, planlama, problem çözme amaçlarıyla tasarlanmış, öğrenilmesi kolay ve etkileşim imkanı geniş olan yüksek düzeyli programlama dilidir.

c. ALGOL: Bilimsel problemlerin çözümü için geliştirilmiş yüksek düzeyli bir programlama dilidir.

ç. Visual Basic: Microsoft‘un geliştirdiği yazılım derleyicisidir. Visual Basic, adından da anlaşılacağı gibi Qbasic’i temel almış, ancak ondan çok daha gelişmiş dile sahip ileri uygulamalı bir dildir. Nesne tabanlı program geliştirmek için kullanılan bir teknolojidir.

d. Java: Yüksek seviyeli bir programlama dilidir. Java programı hem derlenir hemde yorumlanır. Derleyici ile java programı orta seviyeli programlama dili olan Java Byte-Code’a çevrilir. Java Byte-Code’ları, java yorumlayıcısı tarafından yorumlanır. Derleme bir kere yapılır; fakat, program her çalıştırıldığında yorumlama yinelenir.

e. Delphi: Bir programlama ortamııdr. Programlama dili olarak Pascal’ın nesne yönelimli (object oriented) uzantısı olan Object Pascal dilini kullanmaktadır. Object Pascal kolay anlaşılır bir dile, hızlı derleme gücüne ve modüler programlama için gerekli tüm komutlara sahiptir.

f. C: 1970’lerin başında Ken Thompson ve Dennis Ritchie tarafından UNIX işletim sistemi için geliştirilmiş bir programlama dilidir. C, günümüzde neredeyse tüm işletim sistemlerinde kullanılan, dünyanın en yaygın sistem programlama dilidir. C, uygulama programları yazmak için de çok sık kullanılır. Yine çok kullanılan programlama dillerinden olan C++ da C’den türemiş bir dildir.

Kaynak: Özne Yayınları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>