SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 5. YARIYIL FİNAL SINAVI 2015

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

5. YARIYIL FİNAL SINAVI 2015

1. Dile getirilmiş doğru ya da yanlış tez olarak tanımlanan kelime aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Varsayım
B) Önerme
C) Veri
D) Dogma
E) Deneyim

2. Aşağıdakilerden hangisi bilimi anlatan özelliklerden biri değildir?
A) Seçicilik
B) Nesnellik
C) Öznellik
D) Eleştiricilik
E) Genelleyicilik

3. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir denencenin özelliklerinden biri olamaz ?
A) Test edilebilir olma
B) Değişkenler arasında ilişki belirtme
C) Bağlı olduğu kuramı yansıtma
D) Konuya odaklı olma
E) Soru şeklinde yazılma

4. Başkasının araştırmasını özetleyen ve tartışan makale ne tür bir referanstır ?
A) Doğrudan
B) Genel
C) Birincil
D) Üçüncül
E) İkincil

5. Aşağıdakilerden hangisi başarılı alanyazın taramasının niteliklerinden biri değildir ?
A) Eleştirel değerlendirme
B) Sentezlenmiş bilgi
C) Açıklamalı kaynakça
D) Bütünleşik bir bölüm
E) Geniş ve içerikli kapsam

6. Aşağıdakilerden hangisi alanyazına ilişkin toplu bilgi kaynaklarından biri olamaz ?
A) Veri tabanları
B) Akademik incelemer
C) Tezler
D) Hakemli dergi makaleleri
E) Yardımcı kaynaklar

7. Nitel bir araştırma sürecinde toplanan verilerden ortaya çıkan kuram aşağıdakilerden hangisi olabilir ?
A) Güçlü kuram
B) Kültürel kuram
C) Durumlu kuram
D) Kapsamlı kuram
E) Dayanıklı kuram

8. Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırmanın ilkelerinden biri olamaz ?
A) Temelini post-pozitivist bir yaklaşım benimser
B) Tümden gelimci bir yaklaşım benimser
C) Gerçek görecelidir.
D) ”Niçin ve nasıl” sorularına yanıt arar.
E) Anlam ön plandadır.

9. Evrendeki tüm bireylerin örnekleme girebilme şansının eşit ve birbirinden bağımsız olduğu örnekleme tekniği aşağıdakilerden hangisi diyebiliriz?
A) Sistematik örnekleme
B) Tabakalı örnekleme
C) Küme örnekleme
D) Yansız örnekleme
E) Katmansız örnekleme

10. Evrenin ortalaması ile örneklemin ortalaması arasındaki farkı ifade eden kavram
aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Homojenik
B) Örnekleme hatası
C) Standart kayma
D) Heterojenlik
E) Test işleminin gücü

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>