SİNİR HÜCRESİ VE ÇEŞİTLERİ

Sinir Hücresi ve Çeşitleri
Sinir sisteminin yapısını oluşturan sinir hücreleri çok küçük olabildiği gibi bir metre boyunda olanları da vardır.

3456

Sinir hücresinin gövde, dentrit ve akson olmak üzere üç kısımdan oluştuğu sinir dokuda anlatılmıştı. Sinir hücreleri farklı özelliklerine göre gruplandırılabilir.

1. Görevlerine Göre Sinir Hücreleri:

a) Duyu Nöronları (Getirici nöronlar)

Duyu organlarındaki alıcı hücrelerden (reseptörlerden) aldıkları uyartıları merkezi sinir sistemine (beyin ve omurilik) taşıyan sinirlerdir.

b) Motor Nöronlar (Götürücü, hareket nöronları)
Merkezi sinir sisteminde çevreden gelen uyarılara karşı hazırlanan cevapları kas ve salgı bezi gibi tepki organlarına (efektör) ileten sinirlerdir.

c) Ara Nöronlar (İnternöron)
Duyu sinirleri ile motor sinirler arasındaki bağlantıyı sağlayan sinirlerdir. Duyu sinirlerinden aldıkları uyartıları değerlendirip oluşan cevabı motor sinirlere aktarırlar.

2. Uzantılarına Göre Sinir Hücreleri:

a) Tek Kutuplu Nöronlar (Unipolar)
Hücre gövdesinden tek uzantı çıkan nöronlardır. Omurgasız hayvanların motor nöronları ve omurgalıların duyu nöronları tek kutupludur.

b) İki Kutuplu Nöronlar (Bipolar)
Hücre gövdesinin iki yanından birer uzantı çıkan nöronlardır. Bunlardan biri akson diğeri dentritlerdir. İç kulak, retina ve burun da bulunan duyu nöronları iki kutupludur.

c) Çok Kutuplu Nöronlar (Multipolar
Hücre gövdesinden çok sayıda uzantı çıkan nöronlardır. Bu nöronlarda bir akson ile çok sayıda dentrit bulunur. Beyinde bulunan nöronlar çok kutupludur.
Bir organizmada çevreden gelen uyarıların alınıp beyne götürülmesi ve beyinde uyartılara karşı cevap verilmesi bir sinir hücresiyle değil birden fazla sinir hücresiyle gerçekleştirilir. Sinir hücrelerinin veya sinir hücresi ile tepki organının karşı karşıya geldiği yere sinaps denir.

642
Sinir sisteminin çalışma mekanizması

 Kaynak: Fem Yayınları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>