PARANKİMA (TEMEL) DOKU

1.Parankima(Temel) Doku
Bitkilerdeki diğer doku ve organların arasını dolduran dokudur. Bu dokuyu oluşturan hücreler ince çeperli ve bol sitoplazmalı olup küçük ve az sayıda koful bulundururlar. Temel doku, görevlerine göre özümleme iletim, depo ve havalandırma parankiması (aerankima) olmak üzere dört bölümde incelenir.

a) Özümleme Parankiması; bitkilerin yapraklarında, otsu bitkilerin gövdelerinde, odunsu bitkilerin genç gövde ve dalları ile olgunlaşmamış meyvelerde bulunur. Hücrelerinde bol miktarda kloroplast vardır ve bu sayede fotosentez yaparlar. Özümleme parankiması, palizat ve sünger parankiması olmak üzere iki kısımdan oluşur.
Palizat parankiması, yapraklardan alınan enine kesitte, üst epidermisin altında düzgün sıralı ve aralarında fazla boşluk bulunmayan, bol kloroplast bulunduran hücrelerden oluşur. Fotosentezin en fazla gerçekleştirildiği yerdir.
Sünger Parankiması, aralarında boşluklar bulunan kloroplastlı hücrelerden oluşur. Palizat ve sünger parankimasının bulunduğu bu yaprak tabakasına mezofil denir. Mezofil tabakasında yaprak damarları da bulunur. Damarlar, odun boruları ve soymuk borularından oluşmuştur. Damarların yapraklarındaki dağılımı bitkinin türüne göre değişebilir. Sünger parankimasının hücreleri arasında bulunan boşluklarda gaz depolanır.
b) İletim Parankiması; özümleme parankiması ile iletim dokusu arasında madde iletimi sağlar. Özümleme sonucu üretilen besinleri soymuk borularına aktarırken odun borularıyla getirilen su ve mineraller gibi inorganik maddeleri ise özümleme parankimasına aktarır. Hücrelerinde kloroplast bulunmaz.
c) Depo Parankiması; fotosentezle üretilen besinlerin fazlasının depolandığı yerdir. Bitkinin türüne göre, gövde, kök, yaprak, tohum ve meyvelerde bulunur. Depo parankiması besin depolamanın yanı sıra bazı bitkilerde su da depolar. Depolanan besinlerin özelliği bitki türüne göre değişir. Örneğin, patates gövdesinde ve buğday tohumunda nişasta, ayçiçeği tohumunda yağ ve kaktüs gövdesinde su depolanır.
d) Havalandırma parankiması; su ve bataklık bitkileri gibi bazı bitkilerde kök ve gövdedeki dokular arasında bulunur.
Havalandırma parankiması hücreler arası boşluklarında depoladığı hava sayesinde bitkinin oksijen ihtiyacının giderilmesine yardımcı olur.

KAYNAK: Fem yayınları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>