KPSS SINAV SORULARI – Tarih (Orta Asya Türk Tarihi ve Kültür Medeniyeti)

KPSS SINAV SORULARI – Orta Asya Türk Tarihi ve Kültür Medeniyeti
1.
   I. Ceza işlerinin kesin hükme bağlanması
II. Ceza işlerinin devlet tarafından takip edilmesi
III. Kısa süreli hapis cezalarının görülmesi
Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet öncesi Türk devletlerinde kan gütme geleneğini engellemiştir ?
A) Yalnız I          B) I ve II         C) I ve III         D) II ve III         E) I, II ve III

2.  Asya Hun Devleti hükümdarı Mete Han zamanında,
–  Onluk sistemin oluşturulması
–  Kurultay’ın toplanması
– Çin ile Pel-teng’de antlaşmasının yapılması
aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olamaz ?
A) Devlet ve ordu örgütlenmesinin gerçekleştirildiğinin
B) Türk siyasi birliğinin sağlandığının
C) Demokratik tutumlara yer verildiğinin
D) Diplomatik ilişkiler kurulduğunun
E) Askeri yapılanmaya önem verdiğinin

3. İlk Türk devletlerinde Kurultay’ın savaş, barış gibi önemli konularda aldığı kararların Kağan’ı bağlamaması Kurultay’a
I. danışma meclisi
II. Kurucu meclis
III. olağanüstü meclis
özelliklerden hangilerini kazandırmıştır ?
A) Yalnız I         B) Yalnız II         C) Yalnız III         D) I ve II         E) II ve III

4. Uygurlar Dönemi’nde hukuk kurallarının yazılı hale getirilmesini zorunlu kılan gelişme aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Tarımla uğraşılması
B) Yerleşik yaşama geçilmesi
C) Ticari ilişkilerin gelişmesi
D) Özel mülkiyete önem verilmemesi
E) Matbaa ve kağıdın kullanılması

5.
♦   tr
♦   Küg
Yukarıdaki kavramlar aşağıdaki sanat dallarından hangisine aittir ?
A) Minyatür         B) Müzik         C) Şiir         D) Fresk         E) Resim

6. Orhun Abideleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
A) Türk tarihinin ilk yazılı kaynaklarıdır.
B) Benimsenen devlet anlayışından bahsedilmektedir.
C) Sogd alfabesi ile yazılmıştır.
D) Kutluk Devleti’ne aittir.
E) Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiştir.

7. Uygurların aşağıdaki özelliklerinden hangisi Çinliler’Den etkilendiklerinin doğrudan bir kanıtıdır ?
A) Yerleşik yaşamı benimsemeleri
B) Uygur alfabesini kullanmaları
C) Minyatür sanatıyla uğraşmaları
D) Ekonomilerinde tarımsal üretime ağırlık vermeleri
E) Maniheizm ve Budizm dinlerini benimsemeleri

8. Orta Asya Türk devletlerinde savaş zamanında; boy beyleri komutan kadın-erkek tüm boy üyeleri ise asker sayılırdı.
Buna göre,
I.     sosyal devlet anlayışı bulunduğuna
II.    ordu-millet anlayışının benimsendiğine
III.   askerliğin ayrıcalıklı bir meslek sayılmadığına
durumlarından hangilerine ulaşılabilir ?

9. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türklerinde görülen hükümdarlık alametlerinden değildir ?
A) Davul        B) Örgin         C) Otağ         D) Tuğ         E) Hutbe

10. Bağımsızlık savaşı sonucu kurulan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir ?
A) İskitler        B) Karluklar         C) Kutluk        D) Uygurlar         E) Avarlar

Cevap Anahtarı;
1.B  2.B  3.A  4.C  5.B  6.C  7.E  8.D  9.E  10.C

Kaynak: PEGEM Akademi Yayınevi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>