KPSS SINAV SORULARI- Sözlükte Anlam

1. Aşağıdaki mısraların hangisinde mecazlı anlatıma yer verilmemiştir. ?
A)
Aklımda geçeni düşündüğümü okusam kim dinler yazsam kim anlar ?
B) Uyuyan göllere ay ışığında Sevginin resmini çizsem kim anlar ?
C) Sonsuzluğun sona erdiği yerde Huduttan bir kulaç kazsam kim anlar ?
D) Kırık gönülleri toplayıp tek tek Toplayıp göğsüme dizsem kim anlar ?
E) Bağlasam telaşı çelik zincire Sabrın derisini yüzsem kim anlar ?

2. Oliver Twist’te yazar, toplumun zengin ve yoksul kesimleri arasındaki …… yansıtır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez ?
A) 
Farkları                    B) uçurumu
C) dengesizliği              D) çaresizliği
E) ayrımları

3. Anton Çehov’un gençlik döneminde yazığı 38 hikayeyi bir araya getiren Yeni Bulunmuş Hikayeler’de, Çehov aşığı 38 yazar ve çevirmenin başka dilin köprüsünden Çehov’a varma çabalarının edebiyat ortamımızda ilgiyle karşılanacağını umuyoruz. Çehov’u zamanında üne kavuşturan bu hikayelerde, bir büyük yazarın gelişim çizgisini izliyoruz. Seçkide yer alan bazı hikayeler, ”Evet, bu Çehov!” dedirtecek nitelikte; bazıları ise ilerde Çehov olacak muzip bir genç yazarı tanıtıyor.
Bu parçada ”Çehov’a varma çabaları” sözüyle aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir ?
A)
Çehov’un başarılarını sergileme
B) Çehov’a karşı minnet borcunu ödeme
C) Çehov’la ilgili düşüncelerini aktarma
D) Çehov’u anlama ve tanımaya çalışma
E) Çehov’un eserlerini öğretme

4. Onları seviyordum, hâlâ da seviyorum onları …. hiçbir zaman onların basit dünyalarına giremedim.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez ?
A)
yalnız      B) fakat
C) ama        D) zira
E) lakin

5. Halkımız günlük konuşmalarında, bir yere yayan gitmekten başka çare olmadığını anlatmak için
tabana kuvvet: uzun yol yürümek anlamında
I
taban patlatmak: hızlıca koşmak, kaçmak için
II
tabanları yağlamak: birbirine son derece aykırı durumları ifade etmek için taban tabana zıt: çok yürümekten, çok
III                                                                                                                      IV
ayakta durmaktan aşırı yorulmak anlamında taban yapmak deyimini kullanır.
V
Bu parçada altı çizili sözlerden hangisinin kendinden önce verilen açıklaması yanlıştır.
A)
I     B) II     C) III     D) IV     E) V

6. Oyun yazarlığından, ressamlığa, çevirmenliğe kadar sanatın birçok dalında ”Ben de varım !” diyebilmiştir, Oktay Rıfat.
Bu cümledeki altı çizgili sözle Oktay Rıfat hakkında aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır ?
A)
Özgürlüğü yakaladığı
B)
İyimser olduğu
C)
İddialı olduğu
D)
Tarafsız kalabildiği
E)
Sanattan kopamadığı

7. ”Ben sanatçı ve tasarımcıyım; ekmeğimi moda ile kazanıyorum.” cümlesinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır ?
A)
Benzetme      B) Kinaye     C) Ad aktarması        D) Dokundurma      E) Kişileştirme

8. Aşağıdaki altı çizgili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır ?
A) Sanatçı, içinden geçen bir yolun yolcusudur.
B) Sözcük, ancak iyi kullanılırsa bir düşünce aracıdır.
C) Sanatçının özgürlüğü elbette ki kanunlarla sınırlıdır.
D) Hikayelerinde toplumun her kesimini ele alır.
E) Kuşkulanmayı bir zeka belirtisi sayanlarımız çoktur.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır ?
A) 
Artık yazmayacağım, çünkü okurlar anlatmak istediklerimi anlayamıyorlar.
B) Sakın onlara aba altından değnek göstermeye kalkma, yoksa kaçırırsın.
C) Türkmen kızına abayı yaktığından beri sazı elinden düşürmez oldu.
D) Komaya girdi, abbas yolcu mu ne ?
E) Şu yaşa geldin, ama abesle iştigal etmekten vazgeçmedin.

10. Bir yerde ihtiyacı karşılayan bir şey varsa, onun yanına yine aynı ihtiyaca yönelik ve üstelik de daha küçük bir şeyi yapmak gereksizdir; ayrıca bu boşuna bir çabadır.
Bu parçada anlatılanı aşağıdaki atasözlerinden hangisi en iyi özetler ?
A) 
Irmak kenarına çeşme yapılmaz.
B) Acı acıyı bastırır, su sancıyı.
C) Bakkal ölenin borcunu, diriye ödettirir.
D) Ağaca çıkan keçinin doğurduğu oğlak dala bakarmış.
E) Elden ekmek yiyen yolda acıkır.

11.
I.    Ovaya ansızın çöken karanlığın içinde bir ateş böceği gibi parlayıp duruyordu.
II.   Bu tiyatro, yüzyıllardır burada durmuş, eski gösterişli günlerini anar ve seyircisini bekler.
III.  Zaman, hafızayı öğütür; hele toplumsal hafızayı tuz buz eder.
IV.  Bütün büyük kalemlerin bıraktıkları başyapıtlara bu gözle bakarsak yanılırız.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi örneklenmemiştir ?
A)
Kişileştirme      B) Somutlama
C) Ad aktarması   D) Benzetme
E) Kinaye

12. Üç dört saat boyunca, gereksi hiçbir jest yapmadan çalışabilirdi. Ona ”Bu kadar uzun süre ayakta kalmak sizi yormuyor mu ?” diye sormuştum bir keresinde. Başını sallayarak ” Hayır ! çalışırken bedenimi kapının dışında bırakırım; tıpkı Müslümanların camiye girmeden ayakkabılarını çıkarması gibi. ”
Bu parçada Picasso’nun ”bedenimi kapının dışında bırakırım” sözüyle vurgulamak istediği aşağıdakilerden hangisidir ?
A)
Kendi düşüncelerini esere yansıtmaması
B)
Sanatsal kaygı taşıması
C)
Kendini tamamen resme vermesi
D)
Sorularını unutması
E)
İnsanlarla olan bağını koparması

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır ?
A) Bize iyi gün dostu gerekli değil, merak etme.
B) Çiçek hastalığının bu kasabada izi silindi, çünkü çocuklar aşılanıyorlar.
C) Adamın yine gâvur inadı tuttu, gelmem deyip duruyor.
D) Doğrusu, Ankara’daki okula gidince bizi unutursun sanıyordum.
E) Ben senin gibi kalem oynatmayı beceremiyorum.

14. Foto muhabiri Ara Güler, yaşamı boyunca salt güncelin ya da popüler olanın arkasına takılıp kalmamış, geleceği aydınlatmak için kazılar yapan bir arkeolog gibi çalışmıştır.

yaşamı   güncelin   popüler   geleceği   aydınlatmak
I                II             III             IV               V

Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmamıştır ?
A)
I     B) II     C) III     D) IV     E) V

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ”ama” sözcüğü cümleye ”koşul” anlamı katmıştır ?
A) İçeri girdi; ama hızsızlar çoktan gitmişti.
B) Tiyatroya gelebilirsin; ama kurallara uyacaksın.
C) Bu konuda ben de çok ısrar ettim; ama sonra vazgeçtim.
D) Düğünüme gelmezsen darılırım ama !
E) Yüzmeyi çok severdim; ama artık vakit bulamıyorum.

16. Yaşar Kemal, Anadolu âşık-hikâyecilerinin geleneğine göbek bağıyla bağlanmış bir yazar. Onu ta çocukluğundan başlayarak Anadolu sözlü geleneğinin destansı türleri büyülemiş.
Bu cümlede altı çizili sözle Yaşar Kemal hakkında aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır ?
A)
Anadolu’da doğup büyüdüğü
B) Anadolu geleneğiyle küçük yaşlardan beri iç içe olduğu
C) Anadolu geleneğini en iyi bilen yazarlardan biri olduğu
D) Anadolu halkını çok iyi tanıdığı
E) Toplumcu bir sanat anlayışı benimsediği

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?
A) Yeter artık, abuk subuk konuşmalarına daha fazla dayanamayacağım.
B) Adamın haykırışları ta uzaklardan duyuluyordu.
C) Tezgâhtar aceleye getirerek gömleğin defolusunu vermiş.
D) Acemi çaylağa bak hele! Sen mi tamir edeceksin o saati ?
E) Bir gün bana yaptıklarının acısını senden çıkaracağım.

18. Yaşar Kemal, Anadolu’nun halk edebiyatıyla alışveriş içindeyken başladı yazmaya; gerçek bir yazar olduğu için de dilin duyarlılığından, şiirsel destanın tek kahramanı olan Türk halkının kültüründen beslenmesini bildi.
Bu cümlede altı çizili sözle Yaşar Kemal hakkında vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir ?
A)
Türk halkını dünyaya tanıttığı
B) Türk kültürünü önemsediği
C) Türk kültüründen faydalandığı
D) Türk kültürünü diğerlerinden üstün tuttuğu
E) Türk kültürüne hizmet ettiği

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisi ”kadar” sözcüğü ”gibi” anlamında kullanılmıştır ?
A) Sevinmek kadar üzülmek de var bu hayatta.
B) Ben bu şirkette onun kadar çalışkan birini görmedim doğrusu
C) O kadar malın var, halâ işi her şeyin önüne koyuyorsun
D) Yıl sonuna kadar istediğim kiloya kavuşabileceğimi umuyorum.
E) Bugüne kadar böyle bir olayla karşılaşmadım.

20. Çok sıkıntı ve acı çeken, felâket üstüne felâket görüp zarara uğrayan, kaybedecek bir şeyi kalmayan kimse, artık hiçbir şeyden korkmaz; ne tehlikeye aldırır nede tehtide.
Bu parçada anlatılanı aşağıdaki atasözlerinden hangisi en iyi özetler ?
A) Fukaranın şaşkını, beyaz giyer kış günü
B) Öküze boynuzu yük değil
C) Irmaktan geçerken at değiştirilmez.
D) Ölmüş eşek, kurttan korkmaz.
E) Harman yel ile düğün el ile olur.

Cevap Anahtarı:
1.A  2.D  3.D  4.D  5.E  6.C  7.C  8.A  9.A  10.A  11.E  12.C  13.D  14.E  15.B  16.B  17.B  18.C  19.B  20.D

Kaynak: PEGEM Akademi Yayınevi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>