KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKALARI 8.ÜNİTE ÖZETİ

8.ÜNİTE ÖZETİ

♦Konutun sadece BARINILACAK yer olması=FİZİKİ YÖNÜ
♦Konut tanımının unsurları:
1-BARINMA
2-ÇEVRE
3-HAYAT STANDARDI
4-KAMU HİZMETİ
5-TOPLUM ÇIKARI
♦Gecekondu kuşaklarının artış oranı: HER YIL %5-6

Konut sorunları şunlardır:
1-YETERSİZ ALT YAPI
2-STANDARTTAN YOKSUN İNŞAAT TEKNİĞİYLE YAPILAN KONUT
3-KONUT KREDİSİ VERİLİRKEN,KISA VADELİ VE GÜÇLÜ TEMİNAT GİBİ ŞARTLARIN DÜŞÜK GELİRLİYE AĞIR GELMESİ
4-KONUTLARA GÖTÜRÜLEN KAMU HİZMETLERİ SORUNU
5-KONUT POLİTİKASININ, SAĞLIKLI KENTLEŞMEYLE SONUÇLANACAK YÖNDE SAĞLACAK OLAN VE ÇEŞİTLİ GELİR GRUPLARINA HİTAP EDEN

♦1930 tarihinde çıkarılan konut sağlık şartlarına uygunluğu hükmü: UMUMUİ HIFZISIHHA KANUNU

1580 sayılı kanunda belediyelere verilen görevler:
1-UCUZ KONUT İNŞAA EDİP İHTİYAÇ SAHİPLERİNE KİRAYA VERMEK
2-ARSA SPEKÜLASYONUNA ENGEL OLMAK İÇİN ARAZİ SATIN ALMAK VE BUNLARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SATMAK.

Arsa Ofisi Kanununun amaçları:
1-KONUT-SANAYİ-TURİZM İNŞAALARINI KURMYA ELVERİŞLİ YERLERDEN ARAZİ SATIN ALMAK VE ARSA STOKU YAPMAK
2-ARSALARIN AŞIRI FİYAT ARTIŞINI ÖNLEMEK;TANZİM SATIŞLARI.YAPMAK;KİRALAMAK YA DA İRTİFAK HAKKI TANIMAK.
3-TOPLU KONUT YAPIMINA KATILMAK.
4-İMAR PLANI YAPMAK;iNŞAATA HAZIR DURUMA GETİRMEK.
♦KONUT POLİTİKASI : Dev. korunmasını gerektiren belirli sosyal gruba öncelik tanıyan,kalkınma planı içerisinde yer alan önlemlerdir.

SOSYAL KONUT :
-Brüt 100 metre kareyi geçmeyen,
-Toplumun yaşama şartlarına uygun,
-Düşük maliyetli konutlardır.
SOSYAL KONUTTAN FAYDALANAMAYAN KESİM: Belirli gelir seviyesinin üstünde olanlar.
SOSYAL KONUTUN ÇOK OLDUĞU YERLER: Gelişmekte olan ülkelerdir. Gelişmiş ülkelerde az rastlanır.

KONUT STANDARTI: Konutun fiziki nitelikleri;içerisinde yaşayanların sayısını ve sosyo ekonomik ihtiyaçlarını belirleyen kavramdır.

SOSYOL KONUT POLİTİKASINDA ÖNCELİK TANINANLAR:
-MEMUR
-İŞÇİ
-EMEKLİ
-ÇOK ÇOCUKLU AİLELER
-YAŞLILAR

KALKINMA PLANI: Ülkenin kalkınmasını sağlamak için; kamu için eöredici,özel kesim için özendirici ve yol gösterici olan belgedir.

TOPLU KONUT FONU: 1984 TE KURULDU.
NÜVE KONUT KAVRAMI: 3. BEŞ YILLIK PLAN
KONUT BANKASININ KURULMASI: 7. BEŞ YILLIK PLAN
KONUT ÜRETİMİ ÖNCELİKLE “DAR GELİRLİLERE” YÖNELİK OLMASI : 4. BEŞ YILLIK PLAN.
KONUT İHTİYACININ DOĞMA SEBEPLERİNİ
-NÜFUS ARTIŞI -AİLELERİN KÜÇÜLME EĞİLİMİ
-KONUT YENİLENMESİ gibi sebeplerden doğacağını kabul eden : 4. BEŞ YILLIK PLAN

DOĞU VE G. AND. ÖNCELİKLİ OLMAK ÜZERE KALKINMADA ÖNCELİKLİ BÖLGELERDE GELİŞTİRİLECEK PROJELER : 7. BEŞ YILLIK PLAN.
KAMU YARDIMININ 480.000 AĠLEYE YAPILMASI : 3. BEŞ YILLIK PLAN.
ÜLKEMİZDE SOSYAL KONUT POLİTİKALARINA EN ETKİN ARACILIK EDEN: Kurum Yapı Kooperatifidir.
ÜLKEMİZDE SOSYAL KONUTU KREDİ İLE DESTEKLEYEN YAYGIN KURUM : Toplu Konut Fonu
ÜLKEMİZDE KONUT KOOPERATİFLERİNİN TEFTİŞİ:
-San ve Bayındırlık Bakanlığı
-Bayındırlık ve iskan Bakanlığı
-Sosyal hiz. kurumu

KONUT KREDİSİ VEREN KURUMLAR:
-Sos. sigortalar
-Ordu yardımlaşma
-Konut kooperatifleri

BAŞLANGIÇTA 30 METRE KARE OLAN VE ZAMANLA DİĞER ODALARIN EKLENMESİNE AÇIK OLARAK İNŞA EDİLEN KONUT PARÇASINA : NÜVE adı verilir.

2985 sayılı kanunun amaçları:
1-KONUT İHTİYACINI KARŞILAMAK
2-İNŞAATI YAPANLARIN USUS – ESASLARINI DÜZENLEMEK
3-TÜRKİYE ŞARTLARINA UYGUN MALZEME, İNŞAAT TEKNİKLERİ,ARAÇ-GEREÇLERİ GELİŞTİRMEK.
4-DEVLETİN YAPACAĞI DESTEKLEMELERİ HÜKÜM ALTINA ALMAK.

TOPLU KONUT İDARESİNİN GELİRLERİ:
1-İdare tarafından açılan krediler
2-Yurt dışından krediler
3-Bütçe kanunları ile tahsis edilen ödenekler
4-İdareye bağış
5-Konut satış-kira gelirleri
6-Faiz gelirleri
7-Hazine arsaları üzerine yapılan konutlardan alınacak katılım payı.

♦”-Tüzel kişiliğe sahip, -Ortaklarının menfaatlerini koruma amaçlı dayanışma, -Ortaklı ve değişir sermayeli” tanımı KOOPERATİF kavramıdır.

KAYNAK: norfulpaylasim

 

Twitter             Facebook

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>