KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKALARI 4. ÜNİTE ÖZETİ

KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKALARI 4. ÜNİTE ÖZETİ

ÖZEL AMAÇLI OTORİTELERİN FAYDALARI
-İdari kararların hızlı bir şekilde alınması
-Aralarında anlaşmanın kolay sağlanması
-Coğrafi açıdan büyük alanlara hizmet götürebilmesi

ÇOK AMAÇLI KAMU HİZMETİ OTORİTELERİNİN ÖZELLİKLERİ

– Görev alanlarının daha gerçekçi bir şekilde belirlenmesi
-Kaynakların paylaştırılmasını kolaylaştıracağı
-Hizmet yürüten otorite üyelerinin uzmanlaşmasının mümkün olması

BÜYÜKŞEHİR ALANI İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN KAMU HİZMETLERİ

-Ulaşım
-Konut
-Eğitim
-Sağlık
-Sosyal yardım hizmetleri


İKİ KADEMELİ YÖNETİM ŞEKLİ:
Büyükşehir alanında kamu hizmetlerini yürütecek birimlerin kendi aralarında doğacak sorunları çözmekte faydası olduğu gibi; çevre kentlerin varlıklarını devam ettirebilmelerine de büyük ölçüde yardımcı olacak yönetim şeklidir.

NOT:
Büyükşehir yönetimleri 1930 yılında geniş kapsamlı olan ve bütün bölgeyi içeren yönetim şeklinin; 50’lerin sonuna doğru bölünmüş siyasi örgütlenme şekline dönüştüğü görülür.

TEK KADEMELİ YÖNETİM YAKLAŞIMI

-Katılma(annexation)
-Mahalli otoritenin fiziki hizmet sınırının genişletilmesi
-Görevlerin birleştirilmesi (functional consolidation)

ÇİFT KADEMELİ YÖNETİM YAKLAŞIMI

-Özel amaçlı büyükşehir alanlarının kurulmasıyla
-Büyükşehir alan federasyonları kurulmasıyla
-İsteğe bağlı büyükşehir alan birliklerinin oluşturulmasıyla

KATILMA:
Özellikle merkezi kentin kendi belediye sınırları dışında kalan, daha geniş ve ucuz arazi bulabilmek amacıyla yerleşen sanayi, ticaret ve konutları sınıfları içerisine almak arzusudur.

ÖZEL AMAÇLI BÜYÜKŞEHİR ALANLARI

Bir veya birden fazla hizmetin yürütülmesi için kurulan ve vergi koyma veya vergi toplama yetkisine sahip bağımsız ve özerk yönetim birimlerine Özel amaçlı büyükşehir alanları denir.
NOT: Özel amaçlı büyükşehir alanlarının oluşturulması katılma yolunun başarıya ulaşmaması halinde uygulanır.

ÖZEL AMAÇLI BÜYÜKŞEHİR ALANLARININ KAMU HİZMETLERİ

-Kentte içme suyu temini
-Kanalizasyon şebeke yapımı
-Rıhtım ve karayolu yapımı
NOT: Özel amaçlı büyükşehir yönetimi tahvil çıkarma yetkisine sahiptir.

ÖZEL AMAÇLI BÜYÜKŞEHİR ALAN KURULUŞLARININ ÖZELLİKLERİ

-Coğrafi ve fonksiyonel açılardan geniş bir alanı kaplamaları
-İlke olarak tek amacı gerçekleştirmek için kurulmuş olmaları
-Kapsadığı geniş alanın uygun olması
-Kapsadığı fiziki alanın değişebilir olması
Not: Tüm hizmetlerin tek elden yürütülüyor olması Özel amaçlı büyükşehir kuruluşlarının bir özelliğidir.

BÜYÜKŞEHİR ALAN FEDERASYONLARI

Büyükşehir alan yönetiminin sorumluluğu içerisinde olmayan mahalli hizmetleri görmekle yükümlü belediyelerden meydana gelen alan Büyükşehir Alan Federasyonlarıdır. METROPOLİTAN TORONTO BELEDİYELERİNİN KARAR ORGANI 12’si Toronto ve diğer 12’side civar belediye temsilcilerinden toplam 24 kişiden meydana gelir.

İSTEĞE BAĞLI BÜYÜKŞEHİR ALAN BİRLİKLERİ
Kuruldukları bölgedeki çeşitli mahalli yönetim birimleri arasında koordinasyon sağlama amacıyla kurulan birliklerdir. GÖREVLERİ:
-Devlet daireleri ile olan haberleşme kanallarının etkili bir biçimde işlemesine yardımcı olmak.
-Kurulduğu alanla ilgili araştırma yapmak
-Birliğin araştırma uzmanları kuruldukları alanla ilgili bilgi toplayıp araştırma yapmak.
-Birliğin kurulduğu bölgede mevcut mahalli yönetim birimlerinin sözcüsü görevini yapmak

BÜYÜKŞEHİR ALANINDA YÜRÜTÜLEN HİZMETLER
-Koruyucu hizmetler
-Ortak hizmetler
-Ticari hizmetler

KORUYUCU HİZMETLER:
Kişilerin çeşitli tehlikelerden uzak tutmayı amaçlayan büyükşehir kamu hizmetlerine koruyucu hizmetler denir. İtfaiye kurulması koruyucu hizmetler kapsamına girer.

ORTAK HİZMETLER: Büyükşehir alanı içerisinde yaşayan herkesin yaralandığı parklar ve yollarla ilgili hizmetler ortak hizmetler grubuna girer.

KİŞİSEL HİZMETLER:
Hizmete kim ihtiyaç duyuyorsa ona o hizmeti götürmek amacını taşıyan hizmettir. Örnek olarak fakirlere çeşitli yardımları yapacak birimler kurmak.

TİCARİ HİZMET:
Bir ölçüde büyükşehir alanı içinde yaşayanlara belirli bir ücret karşılığında sağlanan hizmetlere denir. Elektrik, havagazı, su ve taşıma hizmetleri, v.b
NOT: 1960’larda dünya nüfusunun %20’si kentlerde yaşarken bu oranın yirminci yüzyılın sonlarında %60’lara ulaşacağı düşünülmekteydi.

ANGLO-SAKSON:
Kentin ortaklaşa yapmak zorunda olduğu görevler genellikle COUNTY tarafından yürütülmekteydi.
NOT:
1- Toronto’da kurulmuş olan Metropolitan Toronto Belediyeleri BÜYÜKŞEHİR ALAN FEDERASYONLARINA örnektir. 2- San Fransisco’da kurulmuş olan Association of Bay Area Governments İSTEĞE BAĞLI BÜYÜKŞEHİR alan birliklerine örnektir.

Kaynak: NorFuLL Paylaşım Mekanı|www.norfulpaylasim.com

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>