KAMU PERSONEL HUKUKU 8.ÜNİTE ÖZETİ

KAMU PERSONEL HUKUKU 8.ÜNİTE ÖZETİ
Sözleşmeli Personel:
Kamu görevlilerinin yardımcılar kategorisinin bir alt istihdam biçimidir. Sözleşmeli personel esas olarak statü hukukuna bağlı olarak değil,sözleşme ilişkisiyle idare tarafından istihdam edilir.
Sözleşmeli Personel ile idare arasında, iki tarafın karşılıklı iradesine dayalı bir akit vardır.Ancak istihdam rejimi,bu akit yanında ve onun üzerinde olan,idare tarafından tek yanlı olarak idari düzenleyici işlemlerle düzenlenmektedir.
Sözleşmelilik Rejimi:
iki taraflı karşılıklı irade yanında idarenin tek yanlı işlemleriyle de düzenlendiği bir alandır.

Sözleşmeli Personel Rejimi 5‘e ayrılır.

1) 4/B sözleşmeli Personel
2) Kadro karşılığı sözleşmeli personel
3) Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Sözleşmeli Personel
4) Örgüt yasalarına göre sözleşmeli personel
5) Belediye ve il özel idarelerinde sözleşmeli personel

İdari Hizmet Sözleşmesinin Unsurları Şunlardır:

1)Taraflardan biri idaredir.
2)İdarenin karşı tarafa göre üstünlüğü söz konusudur.
3)Sözleşmenin konusu kamu hizmetinin yürütülmesidir. 4/B Sözleşmeli personelin ücretli yıllık izin,ücretli doğum izni, süt izni mazeret izni ve ücretli sağlık izni hakkı vardır.
4/B sözleşmeli personele ödenecek ücretlerin üst sınırı Devlet memurları kanununa göre ”Bakanlar Kurulu‖ tarafından belirlenir.” Ücrete ilişkin esas ve usuller ise Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar ile belirlenmiştir.
Kadro karşılığı sözleşmeli personel uygulaması 1980 sonrası başlamıştır. Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personelin genel hakları şunlardır:
– Sosyal Güvenlik
– Görevden çekilme
– Sendika kurma ve üye olma hakkı
Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan Sözleşmeli Personelin Genel yasakları şunlardır:
Grev Yasağı Başka iş ve hizmet yasağı Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı Basına bilgi ve demeç verme yasağı, Siyasi faaliyet yasağı, Toplu hareketlerde ve eylemlerde bulunma yasağıdır.
Sözleşmeli personelin sözleşme ücreti; temel ücret,başarı ücreti,kıdem ücretinin toplamından oluşur.
Devlet Memurları kanunun 4/C maddesinde geçici personel şöyle tanımlanmaktadır:
Geçici Personel bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Dev.Pers.Başk. ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücretlerde ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan kimselerdir.
Yardımcılar kategorisinin bir alt türüdür.Geçici Personel de sözleşmeli personel gibi statü hukukuna bağlı olarak değil,sözleşme ilişkisi ile kamu tarafından istihdam edilir. Devlet memurları Kanunu‘nun 4/D maddesine göre ;memur,sözleşmeli personel ve geçici personel dışında kalan ve ilgili mevzuat gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir. Bunlar hakkında (Devlet Memurları Kanunu)hükümleri uygulanmaz!!! Kamuda İş alımlarının yönetiminden genel sorumlu kurum Türkiye İş Kurumu‘dur..

KAYNAK:NorFuLL Paylaşım Mekanı|www.norfulpaylasim.com

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>