KADEME İLERLEMESİ VE DERECE YÜKSELMESİ 5.ÜNİTE ÖZETİ

KAMU PERSONEL HUKUKU

Kademe İlerlemesi ve Derece Yükselmesi

Yükselme:
memurun bulunduğu hiyerarşik düzeyden daha üst düzeye atanmasıdır yükselme, memurun görev ve sorumlulukları yanında maaş ve unvanında da artış anlamına gelir .Devlet memurları kanununda ve ilgili yönetmenlikle memurların yükselme rejimi yüküm altına alınmıştır.
 – Memurların yükselme rejimi, kariyer ilkesi ve rütbe sınıflandırılması çerçevesinde düzenlenmiştir.
 – Memurların kademe ilerlemesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması koşulları aranır.Son 8 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara Aylık derecelerin yükseltilmesini dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.Bu koşuları sağlayan memurlar Başka bir işeme gerek duymaksızın bir ileri kademeye ilerler…
 – kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii. Atamaya yetkili amirdir.

Devlet memurları kanununa göre 3 koşul vardır :
a)üst derecelerden boş bir kadronun bulunması
b) memurun derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin .3,ncü kademsinde 1 yıl bulunması
c)kadronun tahsil edildiği görev için ön görülen nitelikleri elde etmiş olması şarttır
-memurların hiyerarşik yükselmesi : görev yetki ve haktır .
Görevde yükselmesi eğitiminin konuları :
a) T.C Anayasası
b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik
c) Devlet teşkilatıyla ilgili mevzuatlar
d) devlet memurları kanunda ve ilgili mevzuat 399 sayılı kanun hükmünde kararname ve ilgili mevzuat.
e) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar
f) Halk ilişkiler
g) etik davranış ilkeleri
h) toplam eğitiminin en az %60 oluşturmak üzere , kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğiyle ilgili konular.
– Türk memurluk rejiminde Osmanlıdan itibaren bir sicil değerlendirme sistemi var olmuştur bunu 2011 yılında devlet memurlar kanunun da yapılan değişiklikle memur sicil değerlendirme rejimi kaldırılmıştır
buna göre ; günümüzde devlet memurları kanununda herhangi bir memur değerlendirme rejimi yer almamaktadır..

Memurun maaşıyla ilgili esaslar :
-Devlet memurları kanununda
memurların genel haklar arasında hizmette kalma güvencesi yanında maaş güvencesi de yer almaktadır buna göre memurun maaşı yasada belirtilen durumalar dışında elinden alınamaz…. yani : amirin taktiri üzerine memurun maaşı azalamaz / artamaz miktarı amir tarafında belirlenemez.
Anayasaya göre: memurların maaş ve her türlü ödeneklerin miktar ve usulünün yasa ile belirlenmesi gerekmektedir. –
-Sosyal hak ve yardım nitelikleri ödemeler: memurun görev ve dercesine bakılmadan yapılan dolayısıyla Eşitçilik ödemelerdir. Bu türden ödemler aynı zamanda belirli durumlar ortaya çıktığında yapılır. Sürekli devam eden ödemeler değildir.
 Bu ödemeler ; aile yardım ödeneği, doğum yardım ödeneği, ölüm yardım ödeneği, cenaze yardımı giyecek ve yiyecek yardımı .
Kırk (40) yıl içerisinde somut memur maaşlarına ilişkin 3 temel saptama yapılmıştır:
1) 1971 yılından günümüze kadar geçen sürede memur maaşları gerçek ( reel) olarak düşmüştür.
2) kırık yıl süre içerisinde memur maaşlarının iç dengesi adaletsiz bir yapıya bürünmüştür.
3) ayrıca maaşların iç dengesini gösteren bir unsur olarak maaş yelpazesindeki açıklık artmıştır.
-Memurların maaşlarında eşitsizliğin oluşması katsayı gösterge yerine ek gösterme ve tazminatlar üzerinde verilmesiyle ortaya çıkmıştır . Diğer yandan1980 sonrasında aynı unvandaki ve aynı görevleri yapan memurların maaşları kurumlara göre farklılaşmıştır memurun unvanı değil görev yaptığı kurum memurun maaşını belirleyen öğe durumuna gelmiştir.

Devlet Memurları Eğitimi Genel Planında memurlar yetiştirilmede kurumlarca göz önünde bulunduracak ilkeler şunlardır:

1) Hizmet öncesi eğitim ve eğitim veren yükseköğretim kurumları, mesleki ve teknik okulları ile bu nitelikteki kursların ders programları, ülke ve kamu hizmetlerinin başkalıkça tespit edilecek ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenir.
2) Personelin bir plan dahilinde hizmet içi eğitiminden geçirilmeleri esastır.
3) personelin hizmet içi eğitimi kamu kurum ve kuruluşların ihtiyaçları ile kalkınma planlarında hedeflere göre gerçekleştirilir.
4) hizmet içi eğitim kariyerlerin geliştirilmesine yardım eder.
5) kamu kurum ve kuruluşların, hizmet iç eğitimi ―eğitim sürekliliği‖ esasına göre yürütülür
Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün edindiği görevler şunlardır :
1) kamu yönetimi alanında lisans üstü (Yüksek lisans ve doktora) eğitim yanında kısa süreli eğitim yapmak ve eğitim elemanını yetiştirmek
2)
kamu yönetimi alanında araştırma ve yardım yapmak
3) kamu yönetim alanında derleme ve yayın yapmak
4) kamu yönetim alanında araştırma ve incelmelerde bulunmak
5) Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinde kamu yönetimi alanında yapılan araştırma ve öğretim etkinliklerini koordinasyon merkezi olmak

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün Lisans üstü Programları :

1) kamu yön.yüksek lisan programı
2) yerel yönetimler yüksek lisans programı
3) adalet yönetimi yüksek lisans programı
4) eğitim yönetimi
5) kolluk yönetimi yüksek lisan
6):yönetim bilimleri doktora programı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü kamu yönetim Alanındaki Akademik etkinlikleri 3 üç akademik şube arcılığıyla yürütülür:

a) Öğretim yetiştirme şubesi
b) Araştırma yardım şubesi
c ) Derleme yayın şubesi

Kaynak: NorFuLL Paylaşım Mekanı|www.norfulpaylasim.com

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>