ISIS – Menüler

FİLE MENÜSÜ

New Design: Tasarım alanı içinde yeni bir devre çizimine başlamak için kullanılır. Yeni açılacak sayfanın adı UNTİTLED.DSN dir. Eğer yeni sayfa açmadan önce daha önce çalıştığınız dosya üzerinde değişiklik yaptıysanız yeni sayfa açılmadan önce aşağıdaki mesaj ile yapmış olduğunuz değişikliklerin kaydedip kaydetmeyeceğiniz sorulur.
Open Design: Daha önce oluşturulmuş olan dosyaları tekrar açmak için kullanılır. Bu seçenek tıklandığında açılacak olan dosyanın adresini belirleriz.
Save Design: Tasarım alanında yapış olduğunuz çalışmaları kaydetmek amacıyla kullanılır. Bu seçenek tıklandığında dosyaları kaydedeceğimiz konum sorulur. Burdan yaptığınız çalışmaya bir isim vererek istediğiniz konuma kaydedebilirsiniz.
Save Design As: Tasarım alanında yapmış olduğunuz çalışmaları kaydetmek için veya yapmış olduğunuz çalışmaları başka bir isim altında kaydetmek için kullanılır. Bu seçenek ile yukarıdaki ”Save Design” penceresi tekrar ekrana gelecektir.
Save Design As Template: Yapmış olduğunuz çalışmaları proteus içersinde bulunan ”template” klasörü içersine .DTF uzantılı dosya olarak kaydeder.
Windows Explorer: Bu seçenek ile en son kullanmış olduğunuz klasör içersindeki .dsn dosyalarına daha kolay ulaşabilirsiniz.
Import Section: Bu seçenek yardımı ile daha önce ”export secton” seçeneği ile kaydetmiş olduğunuz çalışmaları tasarım alanına tekrar çağırabilirsiniz.
Export Section: Tasarım alanında yapmış olduğunuz çalışmaların tamamını veya bir kısmını daha sonra başka çalışmalarda kullanabilmek amacıyla kaydederiz. Kaydettiğimiz bu dosyaları daha sonra ”Import Section” seçeneği ile tekrar çağırabiliriz. Eğer yapmış olduğumuz çalışmaların bir bölümünü kaydetmek istiyorsak kaydetmek istediğimiz alanı farenin şağ tuşunu kullanarak belirleriz.
Export Graphics: Tasarım alanındaki çalışmalarımızı resim dosyası olarak kaydetmek için kullanılır. Bu seçenek değişik formatlarda kaydetme seçeneğiniz mevcuttur. En çok kullanılan Export bitmap ve Export Metafile seçenekleridir.
Mail To: Tasarım alanında yapmış olduğunuz dosyayı Outlook Express aracılığı ile diğer kişilere e-posta yardımı ile göndermenizi sağlar.
Print: Tasarım alanında yapmış olduğunuz çalışmayı kağıda yazdırmak amacı ile kullanılır.
Print Setup: Bu seçenek ile sisteminizde yüklenmiş olan tüm yazıcılar gözlenebilinir. Kağıt boyutuna değiştirebilirsiniz.
Print İnformation: İşletim sisteminizde yüklü olan yazıcının teknik detaylarını gösteren bir pencere açılır.
Set Area: Bu seçenek ile tasarım alanında yapmış olduğunuz çalışmanın belirlediğiniz bölümün kağıda aktarılmasında kullanılır.
Exit: ISIS programından çıkmak için kullanılır.WİEW MENÜSÜ:

Redraw: Tasarım alanındaki görüntünün tazelenmesinde kullanılır.
Grid: Tasarım alanında deliklerle oluşturulmuş ızgaranın görünüp görünmemesini bu seçenek belirler. Bu seçenek kısayol olarak üst araç çubuklarında gösterilmiştir.
Origin: Tasarım alanında yeni orjin noktası belirlemek amacıyla kullanılır.
X Cursor: Tasarım alanında görülen fare imlecinin şeklinin değiştirilmesinde kullanılır. Fare imleci üç farklı şekildedir. ISIS programı ilk çalıştırıldığında fare imleci (a) şeklindedir. Bu seçenek bir defa çalıştırıldığında aşağıdaki gibi (b) işaretini alır. Seçenek bir defa daha çalıştırıldığında (c) şeklini alır. Seçenek bir kere daha çalıştırıldığında imleç (a) şekline geri döner.
10 th – 50 th – 0,1 in – 0,5 in : Bu seçenek ile farenin hareket adımları belirlenir. Değişik seçenekler kullanıldığında ızgaranın nokta aralıklarının değiştiği gözlenir.
Pan: Bu seçenek çalıştırıldığında fare imlecinin şekli değişir sol tuş ile belirlenen nokta merkez kabul edilir. Bu seçenek ile tasarım alanı içersinde bulunan devrenin istediğimiz noktası (genelde en çok çalıştığımız nokta) merkezlenir.
Zoom In: Tasarım alanındaki şeklin büyültülmesinde kullanılır. Araç çubuklarında kısayol olarak belirtilmiştir.
Zoom Out: Tasarım alanındaki şeklin küçültülmesinde kullanılır. Araç çubuklarında kısayol olarak belirtilmiştir.
Zoom All: Bu seçenek ile tasarım alanının tamamı ekranı kaplayacak şekilde yerleşir.
Zoom to Area: Bu seçenek ile tasarım alanındaki şeklin istediğimiz bölümünü büyültebiliriz. Seçenek çalıştırıldığında fare imlecinin şekli değişir, farenin sol tuşu kullanılarak büyültmek istenilen alan belirlenir.
Toolbars: Bu seçenek ile araç çubuklarının istenilen kısmının ekranda görünüp görünmemesi sağlanır. Görünmemesini istediğimiz araç çubuğunun onaylanmış olan kutucuğunun işareti kaldırılarak okeylenir.


EDİT MENÜSÜ:

Undo: Bu seçenek ile en son yapılan işlemlerin geri alınması sağlanır.
Redo: En son geri alınan işlemi ileri alarak, işlemi yeniden yapar.
Find and Edit Component: Bu seçenek ile tasarım alanında kullanmış olduğunuz elemanların özelliklerini değiştirmek için kullanılır.
Cut to clipboard: Farenin sol tuşu kullanılarak işaretlenmiş olan alan kesilerek tasarım alanından alınır.
Copy to clipboard: İşaretlenmiş olan bölümün kopyasını alır.
Paste from clipboard: Kesilen veya kopyalanan bölüm bu seçenek kullanılarak tasarım alanının istenilen noktasına kopyalanır.
Send to back: Birbirinin üzerine gelmiş olan elemanlardan seçili olan bu seçenek kullanıldığında sürekli alt kısımda yer alır.
Bring to front: Birbirinin üzerine gelmiş olan elemanlardan seçili olan bu seçenek kullanıldığında sürekli üst kısımda yer alır.
Tidy: Bu seçenek ile tasarım alanında hiç kullanılmayan fakat kullanıcı kütüphanemizde bulunan elemanlar silinir.


TOOLS MENÜSÜ:

Real Time Annotation: Bu seçenek işaretli olduğunda kütüphaneden tasarım alanına çekilen her elemana otomatik olarak sembol numarası sırasıyla verilir.
Wire Auto Router: Bu seçenek işaretli olduğu durumda tasarım alanında bulunan elemanların bacak uçlarındaki pinlerden alınan bağlantı ızgara deliklerine bağlı olarak yatay ve dikey olarak yapılır. İşaretli olan seçenek kaldırıldığında bağlantıları kullanıcı belirler. Bağlantılar yaprazda yapılabilir.
Search and Tag: Tasarım alanında bulunan şemada ve durum çubuğundaki elemanlar hakkında bilgi verir.
Property Assigment Tool: Kütüphaneye eklemek için tasarım alanında oluşturulan elemana özellik tanımlamak için kullanılır.
Global Annotator: Tasarım alanında bulunan çizimde kullanılan elemanların sembol numaralarının istenilen şekilde düzenlenmesini sağlar.
ASCII Data Import: Tasarım alanında kullanılan işlemciler için gerekli olan ASCII dosyalarını eklemek için kullanılır.
Bill of Materials: Tasarım alanında kullanmış olduğumuz elemanların tümünün özellikleriyle birlikte listeler isterse bu dosya yazıcı kullanılarak yazdırılır. Bu sayede kullanmış olduğumuz elemanların temininde kolaylık sağlanmış olunur.
Electrical Rule Check: Bu seçenek çalıştırıldığında yapmış olduğumuz devredeki değişikliklerin tarihini ve bir hata olup olmadığını gözlemleriz.
Netlist Compiler: ISIS de hazırlanmış olan şemanın baskı devresini otomatik çizmek için gerekli olan netlistini çıkartır.
Model Compiler: Yapılan çalışmayla ilgili yeni bir model dosyası oluşturur.
Netlist to ARES: Tasarım alanında bulunan devrenin netlistini çıkartarak ARES programına geçiş yapar.
Backannotate from ARES: Ares programında kullanılan Pinswap ve Gateswap sonuçlarını ISIS’e transfer eder.


DESİGN MENÜSÜ:

Edit Design Properties: Bu seçenek kullanılarak tasarımını yaptığımız dosyaya çeşitli açıklamalar yapmak için kullanılır.
 -Title: Dizayn dosyasının başlığı yazılır.
– Doc. No: Döküman numarası yazılır.
– Revizyon: Revizyon numarası yazılır.
– Author: Çalışmayı yapan kişinin adı yazılır.
Edit Sheet Properties: Tasarım alanında yapılan çalışmaya isim verilir.
– Sheet Title: Tasarım alanının başlığı yazılır. Bu başlık design menüsünün altında belirtilir.
– Sheet Name: Tasarım alanı adı yazılır.
-Annotator Init: Otomatik sembol numarasının başlangıç değeri yazılır.
Edit design Notes: Tasarım alanında yapmış olduğumuz çalışmayla ilgili notlarımızı buraya yazabiliriz.
Configure Power Rails: Tasarım alanındaki devre ile ilgili olarak GND, VCC/VDD,VEE gibi ayarlar yapılır.
New Sheet: Yeni tasarım alanı açılır. Tasarım alanında kullanılan elemanlar kütüphanemizde saklı kalır.
Remove Sheet: Çalıştığımız tasarım alanını siler.
Previous Sheet: Kullandığımız tasarım alanının bir üstündeki tasarım alanını açar. Kısayolu ”Page-Up” tuşudur.
New Sheet: Kullandığımız tasarım alanının bir altındaki tasarım alanını açar. Kısayolu ”Page Down” tuşudur.
Goto Sheet: Bu seçenek ile karşımıza çalışmış olduğumuz tüm tasarım alanları açılır, istenilen tasarım alanına buradan geçilir.
Design Explorer: Tasarım alanında kullanılan tüm elemanların teknik özelliklerini listeler. Bu liste kullanılarak büyük yer kaplayan ve eleman sayısı çok fazla olan çizimlerde kolaylık sağlanır.


GRAPH MENÜSÜ:

Edit Graph: Tasarım alanına grafik eklemek için kullanılır.
Add Trace: Tasarım alanındaki grafik izleme noktalarını eklemek için kullanılır. Açılan pencere yardımı ile y eksenindeki noktalar belirlenir.
Simulate Graph: Tasarım alanında verilen verilere göre grafik oluşturur. Veriler değiştiği zaman tekrar düzenler.
Wiew Log: ”Simulate Log” penceresi açılarak grafik ve simülasyon ile ilgili veriler sunar.
Export Data: Oluşturmuş olduğumuz grafiğin matematiksel verilerini DAT dosyası olarak kaydeder.
Clear Data: Grafiğe ait veri dosyalarını siler.
Conformance Analysis (All Graphs): Grafiğin kontrolünü yaparak açılan pencerede bunu belirtir.
Batch Mode Conformance Analysis: Daha önce oluşturulmuş olan grafikleri yeni grafikle karşılaştırır.


SOURCE MENÜSÜ:

Add/Remove Source files: Tasarım alanında kullanmış olduğumuz programlanabilinir entegreye değişik formatlarda kaynak kod yüklemek için kullanılır. İleriki konularda PIC entegreleri uygulamalarında bu konu daha ayrıntılı olarak işlenecektir.
Define Code Generation Tools: Bu seçenek kullanıldığında açılan pencereden ayrıntılı kod üretme seçenekleri ayarlanabilinir.
Setup External Text Editor: Kullandığımız kaynak kod için text editör tanımlaması yapılabilinir.
Build All: Tanımladığımız kaynak dosya kullanıma hazır hale getirilir.


DEBUG MENÜSÜ:

Start/Restart Debugging: Tasarım alanında yapmış olduğumuz devrenin animasyonunu adım adım çalıştırır.
Pause Animation: Animasyona ara verir, devrenin çalışmasını durdururur. Animasyona devam etmek için Restart yapılması gereklidir.
Stop Animation: Tasarım alanındaki devrenin çalışmasını durdurur. Devreyi çalıştırmak için tekrar Play yapılmalıdır.
Execute: Tasarım alanındaki devreyi çalıştırır.
Execute for Specifed Time: Belirlediğimiz zamana bağlı olarak animasyon çalıştırılır ve zamanı gelince durur.
.Step Over: Tasarım alanındaki devreyi adım adım çalıştırır.
Step Into: Aktif olan fonksiyon ve alt programı çalıştırır.
Step Out: Devreyi adım adım çalıştırma modundan çıkartarak normal çalıştırmaya başlar.
Step to: Animasyon kursörün o anki poziyona ulaşıncaya kadar çalışır.
Reset Popup Windows: VSM simülasyon pencereleri normal ayarlarına geri döner.
Reset Persistent Model Data: Tasarım alanında bulunan EPROM ve Eeprom serisi elemanlarının datası resetlenir.
Configure Diagnostics: Tasarım alanında bulunan işlemcilerin teknik detayının yer aldığı bir pencere açılır.
Use Remote Debug Monitor: VSM simülasyonu için Virtual Debug Monitor’ü aktif eder.
Tile Horizontally: ISIS programı içinde açık olan pencereleri ekranı yatay kaplayacak şekilde yerleştirir.
Tile Vertically: ISIS programı içinde açık olan pencereleri ekranı dikey kaplıyacak şekilde yerleştirir.
Simulation Log: Simülasyon başladıktan sonra seçilebilen bu seçenek ile devremizle ilgili teknik detaylar açılan pencere içersinde listelenir devrede hata varsa alt satırda belirtilir.
Watch Window: Bu seçenek çalıştırıldığında Liste penceresi açılır. Bu pencere ile devremiz ile ilgili izleme noktaları oluşturulabilinir.


LİBRARY MENÜSÜ:

Pick Device / Symbol: Tasarım alanına eleman çağırmak için kullanılır. Kısayolu ”P” tuşudur.
Make Device: Mevcut kütüphaneye yeni eleman oluşturup eklemek için kullanılır.
Make Symbol: Kütüphaneye eklenecek olan elemana sembol ismi vermek için kullanılır.
Packaging Tool: Kütüphaneye eklenecek olan eleman paketlenerek kütüphaneye konur.
Decompose: Kütüphanede var olan bir eleman üzerinde çeşitli değişiklikler yaparak yeni bir eleman oluşturmaya yarar. Eleman kütüphaneden çağırıldıktan sonra mouse kullanılarak aktif edilir ve gerekli değişiklikler yapılır.
Compile to Library: Oluşturulan yeni eleman kütüphaneye derlenir.
Autoplace Library: Açılan pencereden istenilen kütüphane dosyası seçilerek DEVİCES elemanlar kutusuna alınır.
Verify Packaging: Açılan pencerede kütüphaneye paket olarak yerleştirilen elemanların doğru olarak yerleştirildiği tespit edilir.
Library Manager: Kütüphane ile ilgili tüm işlemler açılan pencere aracılığı ile yapılır.


TEMPLATE MENÜSÜ:
Set Design Defaults: Bu seçenek ile açılan pencere ile tasarım alanı ile ilgili renkler ayarlanabilinir.
Colours Grubu:
-Paper Colour: Tasarım alanının rengi belirlenir.
– Grid Dot Colour: Izgaranın rengi belirlenir.
– Work Area Box Colour: Tasarım alanının sol üst köşesinde bulunan tasarım alanı çerçevesinin rengini belirler.
– Highlight Colour: Tasarım alanında seçtiğimiz elemanın rengini belirler.
– Drag Colour: Tasarım alanında elemanı sürüklerken alacağı renk belirlenir.

Animation Grubu:
– Positive Colour: Pozitif potansiyele sahip yolların rengi belirlenir. Normalde kırmızı olarak seçilmiştir.
– Graund Colour: Şase potansiyele sahip yolların rengi seçilir. Normalde yeşildir.
– Negative Colour: Negatif potansiyele sahip yolların rengidir. Normalde mavi olarak seçilmiştir.
– Logic ”1” Colour: Lojik 1 seviyesinin rengi seçilir.
– Logic ”0” Colour: Lojik 0 seviyesinin rengi seçilir.
– Logic ”?” Colour: Devamlı değişen lojik seviye rengi seçilir.

Hiden Objects Grubu:
– Show hidden text: Onaylandığında gösterilmeyen gizli yazılar gösterilir.
– Show hidden pins: Onaylandığında gösterilmeyen gizli pinler gösterilir.
– Hidden Colour: Gösterilmeyen yazı ve pinlerin rengi seçilir.

General Appearance Grubu:
– Graph Outline: Grafik kenar ve bölme çizgisi renkleri seçilir.
– Background: Grafiğin arka plan rengi seçilir.
– Graph Title: Grafiğin başlık rengi değiştirilir.
– Graph Text: Grafik yazı rengi seçilir.

Analogue Traces Grubu:
Analog sinyal renkleri seçilir.

Digital Traces Grubu:
Dijital sinyal renkleri seçilir.

Set Graph Styles:
Style:
Seçilen kutudan hangi grafik ayarının yapılacağı seçilir.

Line Attributes Grubu:
-Line Style: Grafiği çevreleyen çizginin rengi seçilir.
– Width: Çizgi kalınlığı seçilir.
– Colour: Çizgi rengi seçilir.

Fill Attributes Grubu:
– Fill Style: Grafiğin içini belirtilen renk ile doldurur.
– Fg. Colour: Grafiğin içini dolduran stilin rengi belirlenir.
– Use Bk. Colour: Arka plan rengi seçilir.
– Bk. Colour: Arka plan rengi seçilir.

Set Text Styles:

Style:
Seçilen kutudan hangi grafik ayarının yapılacağı seçilir.
– Font face: Yazı karakteri seçilir.
– Height: Yazının yüksekliği seçilir.
– Colour: Yazının rengi seçilir.

Set Graphics Text:
İki boyutlu (2D) grafiklerle ilgili yazı özellikleri belirlenir.

Set Junktion Dots:
Tasarım alanındaki devrede bulunan bağlantı noktası ayarları yapılır.


SYSTEM MENÜSÜ:

System info: Programın versiyon ve lisans bilgilerini gösterir.
Update Manager: Programın yeni versiyonların internetten update edilmesini sağlar.
Text Viever: Tasarım alanının alt kısmında simülasyonla ilgili hata mesajlarını gösterir.
Set BOM Scripts: Devrenin eleman listesi raporunun konfigirasyon ayarlarının yapılmasını sağlar.
Set Environment: Bu seçenek çalıştırıldığında ayar penceresi açılır buradan çeşitli ayarlar yapılır.
– Auto Time (Minutes) : Otomatik kaydetme süresi.
– Nubber of Undo Levels: Undo işleminin ne kadar geçerli olacağı.
– Tooltip Delay (miliseconds): Bilgi penceresinin gecikme süresi ayarlanır.
– Nubber of filenames on File menu: File menüsü altında gözüken en çok çalışılan dosya sayısı.
– Auto Synronise / save  with ARES: Bu kutucuk onaylandığında ISIS programı açıldığında ARES de çalışılan dosya otomatik olarak kaydedilir.
– Save/load ISIS state in design Files?: Bu kutucuk onaylandığında ISIS in ayarlarında yapmış olduğunuz değişiklikler dosya ile birlikte kaydedilir.
Set Paths: ISIS programında kullanılan Templates Library, Models klasörlerinin yerleri belirlenir.
Set Property Definitions: ISIS de yeni elemanlar oluşturulduğunda yeni eleman hakkında ayarlar yapılır.
Set Sheet Sizes: Tasarım alanının ölçüleri belirlenir.
Set Text Editör: Yazı ile ilgili özellikler ayarlanır.
Set Keyboard Mapping: Kullanılan komutların kısayollarını değiştirmek için kullanılır.
Set Animation Options: Programın animasyon ayarını değiştirmek için kullanılır.
Set Simulator Option: Simülatör ayarlarını değiştirmek için kullanılır.
Save Prefences: System menüsünde yapmış olduğunuz değişiklikler kaydedilir.


HELP MENÜSÜ:

ISIS Help: ISIS yardım penceresi açılır.
Proteus VSM Help: Proteus VSM Help penceresi açılır.
Proteus VSM SDK: Proteus VSM SDK yardım penceresi açılır.
Stop Press: Kullanmış olduğumuz programın son versiyon yenilikler gösteren pencere açılır.
About ISIS: Kullanmış olduğunuz program ile ilgili bir pencere açılır.

Kaynak: Ersoy TUNÇAY PROTEUS – Autocad Kitabı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>