İNTERNET

İNTERNET

a. İnternet Kavramı ve Önemi
İnternet, dünya genelinde bilgisayar ağlarını birbirine bağlayan ve ”ağların ağı” olarak da anılan adeta ”sınırsız” bir iletişim ve bilişim ortamıdır.
İnternet; bilgiye ulaşmanın hızlı, güvenilir ve kolay bir yoludur. Dil, din, ırk ayrımı olmadan insanları birbirine bağlayan bir köprüdür. İnternet’e bağlı on binlerce kullanıcı , güncel olayları tartışabilir ya da kendi bilgi birikimlerini diğer kullanıcılara sunabilir. e-mail denilen elektronik posta sisteminden yararlanarak birbirleriyle; kağıt, kalem, zarf, pul kullanmadan mektuplaşabilirler. Ayrıca, İnternet ortamında müzik dinlenebilir, gazete ve dergi okunabilir, elektronik alışveriş yapılabilir.
İnternet ağının herhangi bir sahibi yoktur. İnternet servisi sağlayan kuruluşlar, sadece bu hizmetleri için kullanıcılardan ücret almaktadır.
İnternet’in amaçları şöyle sıralanabilir:
1. Erişimi, haberleşmeyi kolaylaştırıp hızlandırarak toplumları birbirine yaklaştırmak,
2. Ticaret, Turizm, ekonomi, eğitim, haberleşme faaliyetlerini kolaylaştırmak,
3. Çok fazla yararlı bilginin paylaşımını en ucuz ve en hızlı sağlayacak kütüphane görevi üstlenmek,
4. Kişilerin her konuda fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri bir platform sunmak,
5. İnsanların hemen hemen her alandaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tüm interaktif uygulamaları sunmak.
İnternet, dünya çapında yüzm ilyonlarca kişinin etkileştiği, insanoğlunun alıştığı hayat tarzını değiştirme yeteneğine sahip büyük bir sosyal güçtür. İnternet’in bu sosyal gücü belirli bir sahibi ve yöneticisinin olmamasından kaynaklanmaktadır.
Milyonlarca kişinin herhangi bir sorunla karşılaşmadan ağ üzerinde haberleşmeleri için uymak zorunda oldukları birtakım kurallar söz konusudur. Eğer temel kurallar olmasaydı ağ üzerinde karmaşa yaşanırdı. Uluslararası ağ sisteminin kuralları IAB (İnternational Activities Board) kurumu tarafından yürütülmektedir. Örneğin; şiddet, uyuşturucu kullanımı, ahlaka aykırı fikir ve görüntüler İnternet sisteleri aracılığıyla kolayca yayılabilmektedir. Bu yüzden interneti kullanan bireylerin bilgilendirilmesi ve temel kullanım kurallarını öğrenmesi için titiz çalışmalar yapılmalıdır.
Sunduğu sınırsız imkanlarla, başlangıçta yalnızca teknik amaçlara yönelik olarak geliştirilmiş olan İnternet bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin de desteğiyle, artık sosyo-ekonomik hayatın vazgeçilmez bir aracı olmuştur. İnternet adeta kültürleri değiştirmektedir. Elektronik posta, veri transferi, bilgi dağıtımı, bilgi arama/tarama, video konferans gibi teknik işlevler yanında rezervasyon, alışveriş vs. için de internet yoğun olarak kullanılmaktadır. Görüntü ve sesin sayısallaştırılması, gün geçtikçe daha az yer kaplayacak şekilde saklanabilmesi ve hızlı transferini mümkün kılan teknolojiler sayesinde günümüzde artık internet üzerinden televizyon izlemek, müzik dinlemek, görüntülü iletişim kurmak mümkün olmaktadır.

 1. Arama Motoruna Ait Kavramlar
  Web sitelerini açarak içeriklerini inceleyen ve bu içerikleri kullanıcının arama yapabilmesi için uygun şekilde sıralayan programlara arama motoru (search engine) denir. İnternet de ki bilgilere, kişilere, kuruluş veya haber gruplarına ulaşılmasında en büyük yardımcılardan olan arama motorları, kendi listelerini kullandıkları gibi aramalar sırasında kullanıcının veya yazılımların isteğine bağlı olarak DNS’leri de kullanabilm ektedir.
  Arama motorları ikiye ayrılır:
  Robotlu arama motorları: Bu tür arama motorları, kendilerine kayıt yaptıran her web sitesine birer robot gönderir ve indeksini çıkartır. Robotlu arama motorlarında çok daha fazla şonuçla karşılaşılır.
  Editör seçimli arama motorları: Bu tür arama motorlarında çeşitli kategoriler varıdr ve bu kategorilere uygun web siteleri, arama motorunun editörleri tarafından seçilir. Editör seçimli arama motorlarında kayıtlar, manuel olarak tümüyle insan gücü kullanılarak tutulur. Bu arama motorlarından bazıları şunlardır :
  www.yahoo.com, www.looksmart.com, www.snap.com, www.infoseek.com, www.lycos.com, www.netbul.com, www.arabul.com, www.turkvista.com
  Portal yapısında arama: Portal web’e bağlanan kullanıcılar için ana başlangıç sistesi görevi üstlenen bir web sistesi ya da kullanıcıların diğer istelere erişmek için ziyaret ettikleri sitedir. Portal çok geniş kaynaklar ile e-posta, forumlar, arama motorları ve çevrim içi alışveriş mağazaları gibi çeşitli hizmetler sunar. Portallar, tam anlamıyla bir arama motoru olmayan ama kapsamları bakımından her türlü içeriğe ulaşabilecek sitelerdir.
  Örnek olarak aşağıdaki web adresleri verilebilir:
  www.aol.com (America Online), www.mynet.com.tr (Mynet), www.superonline.com (Superonline)Arama MotorlarıArama Motorları 2                Portal yapısında arama yapılabilen arama motorları ekran görünümleri

  Akıllı arama: En önemli özellikleri, araştırmacının sorular sormasına izin vermesi ve bulup getirdiği adresleri, en çok ziyaretçi çekenlere doğru sıralamasıdır. Örneğin wwww.askjeeves.com sitesinde akıllı arama özelliği uygulanmaktadır.
  Çoklu arama: Sayısız arama motoru servisini aynı sayfada sunan siteleri (All in One) ifade eder. Pek çok arama motoru üzerinde arama yaparlar, daha hızlıdırlar. Örneğin www.webferret.com sitesinde çoklu arama özelliği uygulanmaktadır.
  Arama siteleri aranan konuyu anahtar sözcüklere göre bulur ve genel olarak üç kategoride gruplanabilir:
  Katalog siteleri: Katalog siteleri arama motorlarında indeksler, seçili sayfalar için web sitesi sahiplerinin anahtar sözcükler de olabilir. Güncelleştirilme sıklığı standart değildir. Yahoo, LookSmart ve DMOZ: Open Directory Project bu kategorideki örneklerdendir.
  Tam metin arama siteleri: Arama indeksleri, robotlar (sitedeki tüm sayfalara erişen programlar tarafından döndürülen sonuçlar taban alınarak otomatik oluşturulur. Güncelleştirme sıklıkları haftalık ile birkaç aylık arasında değişir. Altavista, Google ve Hotbot bu kategorideki örneklerdendir.
   Tam metin arma siteleri: Arama indeksleri, robotlar (sitedeki tüm sayfalara erişen programlar) tarafından döndürülen sonuçlar taban alınarak otomatik oluşturulur. Güncelleştirme sıklıkları haftalık ile birkaç aylık arasında değişir. Altavista, Google ve HotBot bu kategorideki örneklerdendir.
  Tam metin aramasının avantajları ve dezavantajları
  Sayfanın konusunu oluşturan kelimeler her zaman başlıkta bulunmayabilir veya web sayfaları hazırlanırken anahtar kelimeler girilmemiş veya eksik girilmiş olabilir. Meta araması prensibine göre çalışan arama motorları bu durumda metinleri istenilen şekilde indeksleyemezler. Tam metin araması yapan Web Dedektif gibi arama motorları ise bu tür sayfaları tamamı ile inceledikleri için başlık veya anahtar kelimelerde atlanan ayrıntıları da yakalayabilir. Tam metin araması yapan Web dedektif, başlık, anahtar kelime ve metin içi kelimelerin önceliklerini akıllı teknolojisi sayesinde ayırt edebilir. Aranılan kelimelerin öncellikli yerlerde olanlarını ön sıralarda getirir.
  Tüm arama motorları tam metin araması yapamaz. Tam metin araması için iyi programlanmış bir arama motoru, başarılı bir veri tabanı tasarımı ve yönetimi, güçlü sunucular ve yeterli depolama kapasitesi gereklidir. Bunlar büyük fiziksel yatırımlar ve deneyimli programcılar gerektirir.

  Büyük arama siteleri: Bu arama siteleri sorguları alır ve aynı anda birden fazla arama motoruna iletir. Bunlar birçok sonuç elde eder, işler, düzenler ve kullanıcıya sunar. Dogfile, Metafind, Yahoo ve All-in One bu kategorideki örneklerdendir.

  Arama İpuçları

  Aramalarda ilk öneri, anahtar kelime seçiminde mümkün olduğunca kesin ve isabetli olmaktır. Yani hedefe ulaşmak için aranılan konuyu tam tarif edecek kelimeler kullanılmalıdır.
  Örneğin; World Wide Web’in oluşumu ve tarihini araştıran bir kullanıcı ”İnternet” anahtar kelimesini aratmak isteyip Googl’ın arama kısmına ”İnternet” yazıldığında, ortaya yaklaşık 614 milyon sonuç çıkar. Bu nedenle oluşum, kaynak, tarih ve diğer kavramlar üretilip birbirlerine bağlanmaları ile ancak işe yarar sonuçlar elde edilebilir.
  Bütün arama motorları, sözü edilen mantık bağlaçlarını destekler. En basit ve çoğu arama motorlarında otomatik yerleştirilen bağlaç, AND (ve) bağlacıdır. Arama motorunun, bağlı kavramların birlikte olduğu sonuçları göstermesi için iki ya da daha fazla anahtar kelimeyi AND bağları ile bağlamak mümkündür.
  İnternet’in kendisi gibi arama teknolojisi de sürekli değişmektedir. Yeni teknikler ve ipuçları olabileceği fikrinden hareket ederek bunların neler olduğunu ve nasıl kullanıldığını araştırarak öğrenmek gerekir.

  c.World wide web(www)

 2. WWW(World Wide web)hizmeti, herkesin kullandıgıHTML sayfaları aracılığıyla Web sayfaları hizmetidir. WWW hizmetini sunan web sayfalarının ana fikri köprü (hyperlink)’dür. Köprüler web sayfaları arasında geçiş yapmayı sağlar. Böylece ziyaretçi (interneti kullanan kişi) fiziksel olarakdünyanın değişik yerlerinde bulunan çok sayıda sayfaya erişir.

 

d. Elektronik Posta

Elektronik posta (e-posta)internet üzerinde bilgisayarlar ve insanlar arasında bilgi alışverişini sağlayan ve en yaygın kullanılan internet uygulamasıdır. e-posta günümüzde bilgi aktarımının en hızlı en hesaplı ve en rahat yoludur. Bir internet bağlantısının kullanıcıya sunacağı ilk imkanlardan biri elektronik postadır. Elektronik posta milyonlarca kişinin en fazla kullandığı internet aracıdır. kullanıcılar bir internet sağlayıcısına abone olduğunda isterlerse bir posta kutusu adres alabilirlerve elektronik postaları bu adrese gelir.

Bilgisayar ağlarının oluşturulma nedenlerinden biri, kişilerin, bir yerden diğerine (hızlı ve güvenli bir şekilde) eletronik ortamda mektup gönderme ve haberleşme isteğidir. e-posta, kullanılan servislere verilen genel addır. internet ve diğer ağlar üzerinde kullanılan pek çok  e-posta sistemleri vardır.

e-posta, başlangıçta sadece düz yazı mesajlar göndermek amacına yönelikken 1995 yılından sonra getirilen tekniklerle, e-posta içinde farklı yapıların (resim,ses,video,html dökümanları, çalışabilir program vb.) kullanımı mümkün hale gelmiştir. Ancak, henüz tüm e-posta programları bu tip formatları desteklememektedir.

e-posta’nın kullanım yerlerinden biride e-posta tabanlı bilgi alma servisleridir. On-line tarama yapmak yerine, bir e-posta mesajı içinde gerekli komutları vererek tarama yapma ve sonuçları yine e-posta iletmek bazı durumlarda çok kullanışlıdır. e-posta, üyelik tabanlı bilgi servislerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

e-posta adresi almak son derece kolaydır. Dünyada en yaygın kullanılan e-posta adresi www.hotmail.com adlı web sitesinden alınanlardır. İnternet’in yaygınlaşmasıyla bir çok web sitesi ücretsiz olarak e-posta adresi vermektedir. Bunlardan bazıları, www.mynet.com, www.e-kolay.net, www.yahoo.com, www.hotmail.com, www.kolaymail.com, www.tnn.net, www.superposta.com’dur.

e-Elektronik posta alma ve gönderme

Milyonlarca kurum,  kuruluş ve kişinin internet üzerinde kendilerine ait e-posta adresleri bulunmaktadır. Dünya yüzeyindeki milyonlarca e-posta adresinden birbirine hergün milyarlarca e-posta gönderilmektedir.

Adres,@ işareti ile ayrılmış iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım kişinin kendi sistemindeki kullanıcı adıdır. İkinci kısım ise bulunduğu sistemin adresini belirtir. Adres oluşturulurken e-posta yazılımlarının Türkçe karakterleri henüz desteklememesi nedeniyle ç,ğ,ş,ı,ö,ü harfleri kullanılmamalıdır.

Gelen mesajlar kullanıcının bağlı olduğu internet servis sağlayıcısının hangi tür gelen posta sunucusu (IMAP ya da POP3) olduğuna bağlı olarak bir sunucuda ya da kullanıcının bilgisayarında saklanır. Her ne şekilde olursa olsun mesajlar kolayca okunabilir. İnternet üzerinden e-posta alışverişi gerçekleştirmek için öncellikle bu hizmeti veren herhangi bir sağlayıcıdan e-posta adresi alınmalıdır.

İnternet’teki sunucu üzerinden kullanılan e-posta adresi ile mesaj göndermek için yapılacak işlemler şunlardır: İnternet bağlantısı kurularak e-posta adresinin bulunduğu sunucuya ulaşılır: İnternet bağlantısı kurularak e-posta adresinin bulunduğu sunucuya ulaşılır ve e-posta kutusuna kullanıcı adı ve şifresi ile girilir. Daha sonra Yeni Mesaj düğmesi tıklanarak mesaj oluşturulacak ekrana geçilir. Ekrandaki mesajın kime gönderildiği ile ilgili alana (To:) alıcının mail adresi, konu satırına (Subject:) mesajın kısa özeti, yazım alanına ise mesajın metni yazılır. Mesaj sona erdiğinde pencerenin üst bölümündeki yatay menüde bulunan Gönder (Send) düğmesi tıklanarak ile işlem sona erdirilir.

f. İletişim Teknolojileri (ICT) Cihazları
İletişim teknolojileri, bilginin işlenmesine ve iletilmesine yarayan tüm teknolojiler ile iletişim alanındaki teknolojileri kapsayan bir kavramdır. Bu nedenle iletişim teknolojileri, iletim (transmission), iletişim, enformasyon, yayım ve basım ile ilgili tüm kavramları içerir. İletişim teknolojileri, telgraf, telefon, faks, teleks, radyo, televizyon, uydu, interaktif televizyon, kablolu televizyon, uzaktan kumanda, çağrı cihazı, GSM,telsiz,trunk telsiz, bilgisayar, modem, video çalar, video kamera, video projektör, amplifikatör, CD-ROM, VCD, DVD, matbaa, yazıcı, fotokopi gibi teknolojileri içerir.

İletişim teknolojileri, transistörle başlayıp tümleşik devrelerle devam etmiştir. Daha sonra mikroelektronikteki gelişmelerle birlikte, iletişim teknolojisi de yenilenmiştir. Mikro elektronik ve iletişim birbirini tamamlayarak birlikte gelişmektedir.

İletişim alanındaki teknolojik gelişmeler, dijital teknoloji ile fiber optik ve lazer teknolojisi sayesinde iletişimde ortaya çıkan yenilikler ve büro donanımında yenilenmeyi sağlayan akıllı terminal, telefon, faks ve diğer haberleşme donanımındaki gelişmeler aynı süreçte meydana gelmiştir. Transsistör’ün renkli TV’nin, teybin, videonun, bilgisayarın ve uyduların iletişim alanlarında kullanılması ile bilgi-iletişim çağı sanayi toplumunun son 30-40 yılında başlamıştır. Bu alanlarda yeni ve hızlı gelişmeler, 1980’li ve 1990’lı yıllarda bugünkü ilk dönem bilgi toplumunu meydana getirmiştir. Renkli televizyondan kablolu televizyona, videotext’e, Tv katılımlı konferanslara ve uydu yayıncılığına geçilmiştir.

Yeni iletişim teknolojileri, 1970’lerden başlayarak iletişim araçlarıyla bilgisayarın birlikte düşünülüp geliştirilmesi ve desteklenmesiyle, eskiye oranla çok daha gelişmiş araçlar olarak ortaya çıkmıştır. Günümüzde yeni iletişim teknolojileri, alışılmış radyo ve televizyon yayınlarının güçlerini aşan boyutlara ulaşmış durumdadır.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinden ilk akla gelenler; videotext,teletext, kablolu televizyon, data iletişim, e-posta iletişim uyduları, internet sistemleri, çoklu ortam sistemleridir.

g.FTP (Dosya Aktarma Hizmetleri
FTP İnternet’e bağlı bir bilgisayardan diğerine (her iki yönde de) dosya aktarımı yapmak için geliştirilen bir internet protokkolü ve bu işi yapan uygulama programlarına verilen genel addır. İlk geliştirilen İnternet protokollerinden biridir. FTP protokolü ile bir bilgisayardan başka bir bilgisayara dosya aktarımı yapılırken, o bilgisayar ile açık hatlı (on-line) bağlantı kurulur ve protokol ile sağlanan bir dizi komut yardımıyla iki bilgisayar arasında dosya alma/gönderme işlemleri yapılır.

KAYNAK:Özne Yayınları

     

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>