İNSANDA SİNİR SİSTEMİ

İnsanda Sinir Sistemi
Canlılar içinde en karmaşık sinir sistemi insanda bulunur. İnsandaki sinir sistemi omurgalı canlılarda olduğu gibi merkezi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere iki kısımda incelenir. Beyin ve omurilik merkezi sinir sistemini, merkezi sinir sisteminden çıkan ve organların çalışmasını denetleyen sinirler de çevresel sinir sistemini oluşturur.

Untitled 1

1. Merkezi Sinir Sistemi
İnsanda merkezi sinir sistemi, beyin ve omurilik olmak üzere iki kısımdan oluşur. Merkezi sinir sistemi, çevreden gelen uyartıların  değerlendirilip gerekli cevabın oluşturulduğu yerlerdir.

a)Beyin
Merkezi sinir siteminin en önemli kısmıdır. Beyin, kafatasının içini tamamen doldurur. Beynin ağırlığı ortalama olarak erkeklerde 1200 – 1300 gr, kadınlarda ise 1000 – 1250 gr kadardır. Yüzeyi ortalama 2000 – 2100 cm² kadardır. Sinir sistemindeki sinirlerin yaklaşık 2/3 ü beyinde bulunur. Beyin ağırlığı bakımından insan balina ve filden sonra üçüncü sırada gelir. Beynin vücut ağırlığına oranı bakımından, insan diğer canlılardan daha ileri durumdadır. Beynin büyüklüğü ve vücut ağırlığına oranı zeka hakkında doğru bilgi vermez. Zeka beyin ağırlığının omurilik ağırlığına ordanı nöronların çeşidi, beyin yüzeyinin girintili çıkıntılı oluşu ve nöronların bağlantı sayısına bağlı olarak belirlenebilir.

İnsanı diğer canlılardan üstün kılan akıl yürütme, geçmişi-geleceği düşünme, hayal kurma, düşüncelerini ifade etme, olayları hatırlama, olaylara arasında ilişki kurma gibi karmaşık olaylar beyin tarafından denetlenir. İnsan beyni bu kadar karmaşık işlemleri yaparken yorulur ve uyku sırasında dinlenir. Uyku sırasında bile beyin ile organlar arasında binlerce impuls akışı vardır.
İnsanda beyin ve omurilik üç temel zarla örtülüdür. Bunlar dıştan içe doğru sert zar, örümceksi zar ve ince zardır.

Sert Zar
Bağ dokudan yapılmıştır ve dış etkilere karşı beyin ve omuriliği korur. Bu zar, kafatası kemiklerinin altında ve ona sıkıca tutunmuş olan kalın ve dayanıklı bir zardır. Sert zar omurilik çevresinde serbest olarak bulunur.
Untitled 12
                                            Beyin zarları

Örümceksi Zar
Sert zar ile ince zarın arasında bulunur. Sert zarı ve ince zarı, bağ dokudan yapılmış olan ağ gibi yapılarla birbirine bağlar.

İnce Zar
En içte bulunan zardır. Beynin en ince girinti ve çıkıntılarına kadar girerek beyin yüzeyinin tamamına yapışmıştır. İnce zarda beyni besleyen ve gaz alış verişini sağlayan kan damarları bulunur.
Örümceksi zarın süngersi aralıkları ile ince zarın arası beyin-omurilik sıvısıyla (B.O.S.) doludur.

Beyin omurilik sıvısı,
–   Beyni dışardan gelebilecek etkilere karşı korur.
–   Kan damarları ile sinir hücreleri arasında madde alış verişini sağlar.

İnsan beyni yapı bakımından ön beyin, orta beyin ve arka beyin olmak üzere üç kısımda incelenir.

KAYNAK :Fem Yayınları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>