HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM, HALKLA İLİŞKİLER MESLEĞİ 2.ÜNİTE ÖZETİ

HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM
Halkla ilişkilerde iletişim sürece kaynak, mesaj ve alıcı öğelerinden oluşmaktadır. Bu süreçte kaynak mesajı düşünüp tasarlar, mesajlar daha sonra uygulamaya dönüşür, kodlanır, belli bir kitle iletişim aracı ya da ortamı ile hedef kitleye iletilir, hedef kitle de mesajı yorumlar ve mesajın anlaşılıp anlaşılmadığını belirten bir sinyali kaynağa geri besleme ile geri gönderir.

HALKLA İLİŞKİLERDE ÇALIŞMALARIN TEMEL AMAÇLARI
 Kurumun geleceğini tahmin etmek, eğilimlerini belirlemek.
– Kamuoyu, hedef kitlenin tutum ve beklentileri ve faaliyetlerinin planlanması için araştırma yapmak.
– Hedef kitle ile çift yönlü iletişimi sağlamak.
– Anlaşmazlıkları ve yanlış anlaşılmaları engelleyerek karşılıklı saygıyı sağlamak.
– Kamu yararını düşünmek.
– Çalışanlarla olumlu işbirliği içinde olarak aidiyet duygusunu geliştirmek.
– Tutundurma faaliyetlerine destek olmak.
– Kârlılığı sağlamak.

HALKLA İLİŞKİLERDE İLETİŞİM MODELLERİ 
Proaktif ve reaktif iletişim: Bir kurumun sorun çözmekten çok fırsat yaratmaya yönelik olan çabaları proaktif halkla ilişkiler, karşı karşıya kaldığı olumsuzluklara karşı geliştirdiği halkla ilişkiler çabaları ise, reaktif halkla ilişkiler olarak tanımlanmaktadır.
Sihirli mermi kuramı: Tasarlanan iletiler kitle iletişim araçlarıyla kamuoyuna ulaştırılacak ve böylece ikna süreci başlamış olacaktır. Bu kurama göre, hedef kitleye düşünce kalıpları, tutumları, hiç dirençle karşılaşılmadan oluşturulabilinir.
İki aşamalı akış kuramı: Kitle iletişim araçlarının etkisi, kişisel etkileşime göre daha azdır ve kanaat önderlerinin iletişimin amacına ulaşmasında etkili olduğudur. Bu kuramın uygulamada en önemli sakıncası ise düzenli, sürekli ve belirlenmiş kamuoyu önder grubun varlığından söz edilmemesidir.

Fikir grupları kuramı: Kamuoyu önderlerinin etkisi kabul edilmekle birlikte, kamuoyu üzerindeki tek etkili kişi ya da gruplar olarak düşünülmemelidir. İlgi alanları benzer olan kişilerin ortak karara varmaları ile çoğunluğa uyma eğiliminin diğerlerinin de görüşlerini etkileyeceği temeline dayanır.

Difüzyon kuramı: Farkındalık yaratılması, dikkat çekilen konunun diğer insanlarla paylaşılması ve davranış biçimine dönüşmesi açısından halkla ilişkiler uygulamaları ile ilgilidir. Çünkü bu kuram, önce dikkatlerin bir konuya çekilmesi ve ilgi duyulmasının sağlanması, sonra paylaşılan bilgilerin fark edilmesi ve edinilen bilgilerin yaşamda yer bulması temeline dayanır.

Gündem oluşturma kuramı: Medyanın kamuoyuna ne düşüneceğini değilse bile ne hakkında düşünmesi konusunda yönlendirdiği varsayımına dayanmaktadır.

NOT:HALKLA İLİŞKİLER ALANINDA KURULAN İLK ULUSLAR ARASI MESLEK ÖRGÜTÜ (IPRA) ULUSLAR ARASI HALKLA İLİŞKİLER DERNEĞİ‟DİR (1955)

HALKLA İLİŞKİLER ALANINDA ÇALIŞACAK OLAN KİŞİLERİN ÖZELLİKLERİ:

Akademik eğitim yanında sınavla ölçülmesi zor ama uygulamada gerekli olan sağduyu genişliği, örgütlenme, eleştiri ve tarafsız olabilme, empati kurabilme yeteneğine sahip olmalıdır. Soğukkanlı olabilmek, ayrıntıları görebilmek, gerekli olduğunda saat sınırı olmadan çalışabilmek, mizah duygusu yaratıcılık ve esneklik, aynı andı pek çok sorunla uğraşabilmek ve sorun çözme yeteneği gibi diğer bireysel beceriler de hakla ilişkiler alanında çalışacak olanların sahip olması gereken diğer özelliklerdir

HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ:
Basın bülteni yazmak ve dağıtmak.
– Basın konferansı, basın resepsiyonu ve basın gezisi düzenlemek.
– Medya enformasyon servisi oluşturmak.
– Yöneticiler için basın, radyo ve televizyonda röportaj imkanları yaratmak.
– Fotoğraf konusunda sanatçılarla işbirliği içinde olmak.
– Personele yönelik gazete ve dergi yayımlamak.
– Dağıtımcılar, tüketiciler, kullanıcılar yani dış hedef kitleye yönelik gazete, dergi yayımlamak.
– Yıllık raporları hazırlamak ve dağıtımını sağlamak.
– Kuruluşun gelişim sürecini aktaran belgesel gibi görsel işitsel araçlardan yararlanılmasına imkan hazırlamak, web sitesi hazırlamak.
– Sergi ve gösterileri organize etmek. Kurumsal kimlik oluşturmak amacıyla logo, renk, basım stili oluşturmak.
– Sponsorluk konusunda karar vermek.
– Kuruluş gezileri düzenlemek.
– Satış ve ortaklar toplantısında kuruluşu temsil etmek.
– Kamuoyu araştırmaları yapmak.
– Reklam ajansı ile işbirliği içinde olmak.
– Yeni birimler için resmi açılışlar düzenlemek.
– Siyasi liderlerle iletişim kurmak. Yıl dönümlerini kutlamak, ödül törenleri ve yarışmalar düzenlemek.

Kaynak: NorFuLL Paylaşım Mekanı|www.norfulpaylasim.com


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>