BİLGİSAYARDA AĞ BAĞLANTILARI

Bilgisayarda Ağ Bağlantıları

a. Ağ Bağlantısı Terimleri
Bilgisayarda ağ bağlantılarıyla ilgili birçok terim kullanılmaktadır. Bunlardan en sık sözü edilenler şunlardır;

Port:
Bilgisayar ve iletişim dünyasında, port denildiği zaman akla ilk gelen genellikle fiziksel bağlantıda kullanılan ara birimlerdir. Bu tür portlar üzerinden bağlanmış herhangi bir makineye bilgi gönderilebilir ve bu makinenin işleyişi kontrol edilebilir. Örneğin, bir bilgisayarda genellikle bir veya birden fazla seri port, birt tane de paralel port bulunur. Adından da anlaşılacağı gibi seri porttan bilgiler seri (her defasında bir bit) olarak gönderilir ve bu tür portlara genellikle tarayıcı (scanner) gibi cihazlar takılır. Her defasında birden çok bit göndermek için paralel port kullanılır. Bu tip portlara da yazıcı vb. cihazlar takılır.

 Modem: Modem, özellikle evden yapılan internet bağlantılarında; normal telefon hattı (analog bağlantı) üzerinden bilgisayardaki sayısal (dijital) bilgileri ağ üzerindeki (internet gibi) diğer bilgisayarlara aktarmayı sağlayan ; ya da tersi çalışarak başka bilgisayarlardan bilgileri almaya yarayan cihazdır.

 Kablo İnternet: TV taşıyıcı CATV ağının, HFC sisteme yani çift yönlü analog, dijital ses ve görüntünün yanı sıra veri iletimine de imkan sağlayan bir yapıya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Kullanılan santral ve son kullanıcı cihazları aracılığıyla veri, kablo üzerinden sayısal modülasyon ile iletilmektedir. Kablo internet’te doğrudan doğruya Türkiye’nin İnternet omurgası TTNet’e fiber kablolar üzerinden bağlantı kurulmaktadır.

 Network: Network birbirine kablolarla bağlanmış sunucu (ana bilgisayar), yazıcı, PC, modem gibi birçok donanımın en ekonomik ve verimli yoldan kullanılmasıdır. Network, insanların ortak çalışmalarını sağlar. Network, veri yazılım ve ekipman paylaşımıdır. Küçük bir ağ, iki bilgisayardan oluşabileceği gibi büyük bir ağ binlerce bilgisayar, faks-modem, CD-ROM sürücüsü, yazıcı ve bunun gibi donanımlardan oluşabilir.

b. Bilgisayarda Telefon Ağı Kullanımı
İnternet, bilgisayar ağlarının router cihazları ile birbirlerine bağlanmasıyla oluşan büyük bir bilgisayar ağıdır. Bilgisayar ağı omurgasına bağlantı yapan cihazlar, bilgisayar ağı elemanları arasında yer alır. U. cihazlar olarak da bilinen bu elemanlar birer terminaldir.

Telefon ağları ile kurulmuş olan yapıya PSTN (Public Switched Telephone Network) denir. PSTN tamamen telefon şebekelerinin oluşturduğu ağ yapısıdır. İnternet alt yapısında gezebilmek, iletişim kurabilmek için IP adresine ihtiyaç vardır. PSTN alt yapısında router cihazları yoktur.

c. Public Switched Data Network (PSDN)
Telefon şebekeleri ile kurulmuş olan PSTN alt yapısında İnternet, bilgisayar, yazıcı, kamera, mikrofon gibi elemanlar yoktur. İnternet ve intranet ise genel adıyla PSDN (Public Switched Data Network – Paket anahtarlamaları veri ağları) omurgası üzerinde çalışmaktadır. Bu omurga üzerinde TCP/IP protokolü olmadan, bir başka ifade ile IP adresi olmadan internet hizmeti verilemez. Dolayısıyla İnternet TCP/IP protokolünün kullanıldığı PSDN sistemi üzerinden çalışmaktadır.

d. Tümleşik Hizmetler Sayısal Ağı (ISDN)
ISDN (İntegrated Services Digital Network) protokolü, telefon hatlarıyla ses ve verilerin daha hızlı aktarılmasını sağlayan iletişim protokolüdür. Bu sistemde modeme ek olarak bazı elektronik devreler kullanılmaktadır. Bu şekilde, 64 kbps ve 128 kbps gibi hızlara (normal hatlar üzerinden) çıkmak mümkün olmaktadır.

e. Uydu İletişimleri Terimleri
 İnternet gibi uydu iletişim sistemleri de 1960’lardan sonra askeri temelli olarak geliştirilmeye başlanmıştır. Günümüzde sivil ve askeri haberleşme amaçlı olarak sıklıkla kullandığımız uydu haberleşme sistemleri, iletişim alanında daha hızlı ve yüksek kapasiteli, ama aynı zamanda da düşük maliyetli sistemler geliştirme çabaları sonucunda ortaya çıkmıştır.

İkinci Dünya Savaşı sayesinde büyük gelişme kaydedilen güdümlü füze ve mikrodalga haberleşme teknolojileri, beraber kullanımları sayesinde Uydu Haberleşme Sistemi’nin doğmasını sağlamıştır.

1957 yılında uzaya ilk uydunun(Sputnik) gönderilmesi ile uzay çağı başlamıştır. 1958 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Eisenhower’in uydu üzerinden Amerika’ya yılbaşı mesajı yollaması, 1960 yılında ilk yansıtıcı uydunun kullanılması, 1962 yılında ilk röle uyduların kullanılması ve yere göre ilk durağan (geostationary) uydunun kullanılmaya başlanması, uydu haberleşme sistemlerinin gelişim hızını göstermede örnek teşkil etmektedir.

Uydu iletişim sistemleri; bir uydudan, uydunun yörüngesi, uzaydaki konumunu ve çalışmasını denetleyen bir yeryüzü istasyonundan ve uydu üzerindeki transponder (alma frekansını, gönderme frekansına çevirici) aracılığıyla gerçekleştiren ve iletişim trafiğinin gönderilmesini ve alınmasını sağlayan yer terminalleri ağından oluşmaktadır.

Uydu haberleşme sistemlerinde genellikle 4 ana frekans bandı kullanılmaktadır. Bunlar sırasıyla C-bandı, X-bandı, Ku-bandı ve Ka-bandı’dır.
Uydu ile iletişimde uydu antenleri kullanılır. Günümüzde yaygın olarak simetrik veya eksen simetrik antenler, ofset antenler ve cassearain antenler kullanılmaktadır. Uydu antenlerinin temel görevleri şunlardır:
– Kurulduğu bölgede istenen frekanstaki radyo frekans dalgalarını toplamak,
– Mümkün olduğunca istenmeyen sinyalleri almamak,
– İstenen frekanstaki radyo frekans dalgalarını iletmek
– Antenin ana hüzmesi dışındaki alanlara minimum güç yaymak.
Uydu sistemleri web tabanlı eğitime göre geniş bant uygulaması nedeniyle oldukça etkili bir alternatif olmaktadır. Her türlü video ve audio contant, textler, ev ödevleri öğrencilere rahatlıkla iletilebilmektedir.
Uydu veri iletişimi alt yapısı, Türkiye’deki karasal alt yapıdaki bant genişliği sıkıntıları nedeniyle oldukça düşük maliyetli bir çözüm oluşturur.
Uydu sistemlerinden yararlanmak için uzak noktadaki eğitimi alacak personelin ya da öğrencilerin bulunduğu yerlere birer uydu anteni ve PC içerisine yerleştirilecek bir PCI kartı konulması yeterlidir. Eğitmenler eğitim merkezlerinde, kameraları önünde derslerini anlatır ve bu merkezlerde kaydedilen görüntü uydu üzerinden dijital olarak dersi takip eden öğrencilerin bilgisayarlarına indirilir. Öğrenciler de eğitmenin görüntü ve sesine eş zamanlı ulaşabilirler. Merkezden yapılan eğitim aynı anda bütün uzak noktalara 3 mbps’e varan hızlarlar aktarılabilmektedir.

Uydu sistemlerinin avantajları şunlardır:

– Uydular yer hatlarının olmadığı yerlere erişebilir.
– Uydu, karasal ağa ulaşım bağlantısı olarak ya da çok uzak yerler arasında doğrudan bağlantı aracı olarak kullanılabilir.
– Kurumsal birimleri birbirine bağlayarak intranet amaçlı kullanılabilir.
– ISP ağlarında sıkışıklık yaratan hatların yerini alabilir.
– Daha güçlü uydularla, geniş frekanslarla, saniyede 155 MB’a kadar çalışabilir.
– Kablo döşeme gibi uğraşları da olmadığından çok hızlı bir şekilde kullanılır hale getirilebilir ve kullanıcı sayısına göre geliştirilebilir.
– Geniş bant internet hizmetleri sunan uydu ağları ile sanal sınıf ortamı, eş zamanlı canlı görüntü aktarımı iletişim yapısı ile desteklenebilir.
– Görüntü ve ses sinyalleri dünyanın yörüngesinde dolaşan iletişim araçları olan uydular sayesinde aynı anda pek çok bölgeye ulaştırılır.
– Uydu sayesinde eğitim, doküman ve yazılım dağıtımı son derece pratik bir şekilde yapılabilir.
– Uydu sistemleri İnternet ortamında geniş bant imkanı sağlayarak özellikle FTP uygulamalarında büyük fayda sağlayabilir.

f. Kablo Net ve DSL (Sayısal Abone Hattı) Bağlantılar
 Kablo net, TV şebekesi üzerinden 24 saat kesintisiz İnternet hizmeti almak için kullanılan bir hattır. İnternet hizmeti almak için kullanılan bir hattır. İnternet erişimi oldukça hızlı olup İnternet’e çıkış için paylaşıma imkan veren bir yapıya sahiptir.
DSL teknolojileri ile karışık şifreleme ve modülasyon teknikleri ve az sayıda entegre devre kullanılarak bakır kablonun taşıma kapasitesi (1 MHz) sonuna kadar kullanılmaktadır.
En yaygın olarak kullanılan DSL ailesi üyesi, ADSL ve SDSL’dir. DSL ürünlerinin en belirgin faydası, veri hızı ve kullanılan donanım maliyetinin yapılan işe oranla son derece düşük olmasıdır. Hız karşılaştırması yapıldığında, günümüzün en hızlı analog modeminden 200 defa dha hızlı erişim sağlayabildiği görülmektedir.
ADSL (Asimetrik Sayısal Abone Hattı), mevcut telefonlar için kullanılan bakır teller üzerinden yüksek hızlı veri, ses ve görüntü iletişimini aynı anda sağlayabilen bir modem teknolojisidir.
ADSL, mevcut telefon hattını daha verimli kullanmak amacıyla sayısal kodlama tekniği ile bandın arttırılması yoluyla kullanıcıya geniş bant imkanı sağlamaktadır. Dolayısıyla bu teknoloji data ve ses şebekelerinin aynı anda kullanılmasına imkan sağlamaktadır.

KAYNAK: Özne Yayınları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>