BİLGİSAYAR DONANIM – Giriş (Input) Araçları

Giriş (Input) Araçları
a.Fare
Fare, bilgisayarın klavye ile beraber en önemli giriş ünitesidir. Günümüzde çoğu program fare desteği olmadan çalışmaz. Fare, bilgisayara bir kablo ile bağlıdır ve düz bir yüzey üzerinde kullanılır. Fare yüzey üzerinde hareket ettikçe göstergeç de ekranda orantılı bir şekilde yer değiştirir.
Farenin tuşuna basıldığında ya göstergeç sabitleştirilmiş ya da ekrandaki bölge seçilmiş olur. Fare, fare altlığı (mouse pad) adı verilen yüzey üzerinde gezdirildiğinde içindeki top döner ve bu sayede ekrandaki göstergeç (genellikle ok ) yer değiştirir.

mk_wm1000_ci
 Fare – Mouse

Farenin iki tuşu vardır. Bunlardan sol tuş çok sık kullanılır, sağ tuş ise programdan programa değişebilen işlevler taşır. Fareler günümüzde PS/2 tipi arabirim kullanılarak bilgisayara bağlanır. Bağlantı fişinde 9 pin ve 25 pinlik konnektörler kullanılır. USB girişine bağlanabilen fareler de yaygınlaşmaktadır.
Fareler mekanik ve optik olmak üzere ikiye ayrılır. En çok kullanılan mekanik farelerdir. Mekanik farelerde farenin altında bir deliğin içerisinde hareketine göre yuvarlanan bir top bulunmaktadır. Bu toplar temas ettikleri iki silindiri döndürür ve ekrandaki göstergeci harekete geçirir. Silindirlerden biri aşağı yukarı, diğeri sola sağa hareketi yerine getirir. Üçüncü silindir ise topu destekler.
Optik farelerde farenin içinde hareket eden herhangi bir parça bulunmaz. Farenin alt bölümünde optik algılayıcılar vardır ve bir fare altlığı üzerinde hareket ettirilerek çalışırlar. Kablosuz fareler de alıcı verici teknolojisine göre tasarlanmış pil ile çalışan farelerdir.

b. Klavye
Klavye, bilgisayarlar üzerinde çalıştırılan her türlü programa rakam, harf ve özel karakterlerin girişini sağlayan standart giriş aygıtıdır. Yapısı, daktilo gibi çeşitli karakter tuşları, kodlayıcı ve sürücü devreleri içeren bir elektronik devre kartından ibarettir. Bilgisayar klavyeleri, kullanıldığı ülkeye ve kullanıcılara göre çeşitli özelliklerde olabilir. Ülkemizde Türkçe – F ve Türkçe – Q tipi klavyeler yaygın olarak kullanılmaktadır. Klavyenin tipini belirtirken kullanılan Türkçe sözcüğü, klavye üzerinde Türkçede bulunan bütün harflerin var olduğunu gösterir. Klavyedeki harf tuşlarının sol üst köşesindeki harf ise klavyenin F veya Q tipi olduğunu belirtir.
Klavye, bilgisayarın daktiloya benzeyen bir donanım birimidir. Veri ve komut girişi yapmak, yazı yazmak gibi temel işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılır.

Klavye
Klavye

Klavye de fare gibi sistem birimine bir kablo ile bağlanmıştır. Günümüzde alıcı verici teknolojisine göre tasarlanmış kablosuz klavyeler de kullanılmaktadır. Üzerinde 102 veya 105 tuş bulunur. Bu tuşlar işlevlerine göre aşağıdaki şekilde gruplandırılır.
Harf tuşları : Harfleri yazmak için kullanılan tuşlardır.
 Rakam tuşları: Rakamları yazmak için kullanılan tuşlardır.
 Özel İşaret ve Sembol Tuşları : Soru, ünlem, nokta, virgül, kesme gibi özel işaret ve sembolleri yazmak için kullanılan tuşlardır.
 Yön ok tuşları: İmleci ekran üzerinde sağa, sola, yukarı ve aşağı hareket ettirmek için kullanılan tuşlardır.
 Fonksiyon tuşları: Klavyenin üst bölümünde bulunan F1 … F12 tuşlarından oluşan ve çalışılan programa göre önceden belirlenmiş görevleri yerine getiren tuşlardır.
Komut tuşları : Veri girişi ve komut verme sırasında silme, geri dönme, alt satıra geçme gibi işlevleri yerine getiren tuşlardır.

c. Tarayıcı
Tarayıcılar fotoğraf, yazı, resim veya grafiklerin sayısallaştırılabilmesini sağlar. Resimler ışığa duyarlı yarı iletken elemanlar tarafından taranır. Tarayıcılar şöyle çalışır: Taranacak nesne, üst tarafından alta doğru satır satır ışığa duyarlı elektronik elemanlar tarafından taranarak sayısallaştırılır. Taranması istenen görüntü, üzerinden ışık kaynağı geçtikten sonra bir mercek aracılığıyla, fotoelektrik hücrelerden oluşmuş bir görüntü algılayıcı (image sensor) üzerine düşürülür. Değişen voltajlarda elektrik üreten bu algılayıcı, daha ışıklı ve daha açık tonlardaki desenleri yüksek voltajla, koyu desenleri ise düşük voltajla gösterir. Analog voltaj sinyali, analog-sayısal dönüştürücü yongası ile sayısallaştırılarak bilgisayarın belleğine aktarılır. Sinyaller, görüntü dosyası formatında disk ortamına kaydedilir. Daha sonra bu dosya üzerinde görüntü programları ile işlem yapılabilir.

d.Dokunmatik Altlık (Touchpad)
 Dokunmatik altlık (touchpad) birimi genellikle diz üstü (lap top) bilgisayarlarda görülen bir fare çeşididir. Diz sütü bilgisayarların klavyelerinin ön tarafında kullanıcıya daha yakın bir bölümde bulunur. Yaklaşık 5 x 5 cm’lik hassas bir alandır. Farenin tüm fonksiyonları bu alana tanımlanmıştır. Kullanıcı sadece bir parmağını bu hassas alan üzerine temas ettirerek gezdirir. Bu gezdirme sırasında ekrandaki fare işaretçisi yer değiştirir. Tıklama işlemi kullanıcının fare işaretçisini sabitlemesinden sonra bu alana parmağını kaydırmadan bir veya iki küçük vuruş yapması ile gerçekleştirilir. Fare ile yapılan tut sürükle bırak yöntemi için bu dokunmatik altlığın altına küçük düğmeler yerleştirilmiştir.

e. Oyun Çubuğu (Joystick)
Oyun çubuğu, genellikle oyunların kontrolünde ve simülasyonların daha gerçekçi oynanmasında kullanılan donanım birimidir. Aynı bilgisayara iki oyun çubuğu bağlanarak aynı oyunun iki kişi ile oynanması da sağlanabilir.

Joystick
 Oyun Çubuğu
                  
Oyun çubukları, farenin ekranda göstergecin konumunu belirlemesine benzer bir görev yapar. Ayrıca düğmeleriyle göstergecin ekran üzerindeki konumunda program tarafından belirlenmiş görevi yerine getirmeyi sağlar.

KAYNAK: Özne Yayınları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>