BİLGİSAYAR DEPOLAMA – HAFIZA ÖLÇÜMÜ

a.Hafıza Ölçümü
 Bilgisayarda bilgi ve veri saklanabilen ortamlara bellek denir. Bilgisayarların en önemli özelliklerinden biri bilgi kabul edebilme kapasitelerinin yüksekliğidir. Bilgisayarda bilgilerin depolanacağı birimlerin ne kadar bilgi saklayabileceği, bellek kapasite birimleriyle ölçülür. En küçük bellek kapasite biriminin adı bit’tir.
 Bit Nedir ?
Bit: 0 ve 1 değeri alabilen tabanı 2 olan bir sayıdır. Bilgisayar, elektronik bir aygıt olduğu için rakam, karakter ve özel işaretleri ancak elektrik akımı karşılıklarıyla anlayabilir. Elektrik akımının geçtiğini ”1” ifade ederken akımın geçmediğini ”0” ifade eder. Bu şekilde bilgisayar, bizim anladığımız bilgilerin, kendi anlayabildiği elektriksel karşılıklarıyla çalışır.

0 ve 1 sayılarının her biri bir bit olarak adlandırılırken bu sayıların bilgisayar içinde saklandığı hücreye de bir bit denir.
 Byte nedir ?
Byte: 8 bitin bir araya gelmesiyle oluşan bellek birimidir. Bilgisayarın tanıdığı harf, rakam ve özel karakterlerden her biri, bellekte 1 byte (bayt)’lık yer kaplar.
Bilgisayarın ana bellek kapasiteleri genellikle Megabyte ile ölçülür. Birkaç yıl öncesine kadar ana bellekleri 1, 2, 4, 8 Megabyte kapasiteli bilgisayarlar yaygınken günümüzde ana bellekleri 128, 256, 512, 1024 Megabyte kapasiteli bilgisayarlar yaygınlaşmıştır. Bellek kapasitelerinin yüksekliği, bilgisayarın hızını artıracağı gibi programların çalışmasını da kolaylaştıracaktır. Bilgisayar programları yenilenip daha ayrıntılı ve özellikli programlar hazırlandıkça, bellek kapasitesi daha yüksek bilgisayarlar kullanma zorunluluğu da ortaya çıkmaktadır.
Kayıt ortamlarının kapasiteleri ise genellikle Megabyte ve Gigabyte ile ölçülür. Örneğin; bir disketin kapasitesi 1.44 Megabyte, bir sabit diskin kapasitesi 80 – 120 Gigabyte olabilir.

b. Ölçü Birimleri İşlemleri
Ölçü birimleri küçükten büyüğe doğru byte, Kbyte, Megabyte, Gigabyte, Terabyte olarak sınıflandırılmaktadır.
Bu sıranın kullanılarak bilgisayar hafıza ölçü birimleri şu yöntemle birbirlerine dönüştürülebilirler;

PC

Verilen hafıza ölçü birimi değerinden daha büyük bir değere dönüşüm isteniyorsa her basamak için 1024 kat sayısına bölünerek istenilen birime ulaşılır.

Örnek :
4.194.304 Kbyte kaç Gigabyte eder ?
4.194.304 / 1.024 = 4.096 Megabyte
4.096 / 1.024 = 4 Gigabyte

Verilen hafıza ölçü birimi değerinden daha küçük bir değere dönüşüm isteniyorsa her basamak için 1024 kat sayı ile çarpılarak istenilen birime ulaşılır.

  Örnek: 
2 Terabyte kaç Megabyte eder ?
2 x 1.024 = 2.048 Gigabyte
2.048 x 1.024 = 2.097 . 152 Megabyte

KAYNAK: Özne Yayıncılık

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>