BİLGİSAYAR DEPOLAMA- HAFIZA DEPOLAMA ARAÇLARI

Hafıza Depolama Araçları
a. İç ve Dış Sabit Disk (Hard Disk)
 Diskler, büyük hacimlerdeki veri ve programların kaydedildiği ve daha sonra kullanılabildiği depolama ortamlarıdır. Diskler, genellikle bilgisayar kasaları içinde sabit olarak kullanıldığından sabit disk veya hard disk olarak da adlandırılır.
Diskler kullanıldıkları denetim mekanizmasına göre de birkaç değişik gruba ayrılır. IDE ve SCSI adlarında farklı denetim mekanizmalarına sahip disk türleri bulunmaktadır. IDE diskler, doğrudan ana kart üzerinde bulunan basit bir bağlantı ucu ve veri kablosu ile çalışabilmektedir. Ancak SCSI diskler, ana kart üzerinde bir SCSI denetim kartına ihtiyaç göstermektedir.
Günümüzde USB portuna bağlanabilen 40 – 120 GB kapasiteli taşınabilir USB sabit diskler de kullanılmaktadır.

b. Zip Disk
Sabit disklerdeki bilgileri yedekleme amacıyla kullanılan sürücülere zip disk denir. Kapasiteleri yaklaşık 100 MB’tır. Okuma ve yazma sistemleri sabit disklerden farklı olduğundan bir arabirim kurularak işletilir. Kendi medyalarından başka türleri okuyamadıkları için sadece yedekleme amaçlı kullanır.

c. Bellek kartları (SD, CF, MMC, Memory Stick)
Ditijal kameralarla elde edilen verilerin depolandığı çıkarılabilir ortamlara genel olarak bellek kartları denir. Bu kartlar günlük hayata çeşitli şekillerde girmişlerdir. Dijital kamera ile elde edilen fotoğraf, video, ses gibi bilgileri bir bellekte depolamak gerekir. Ancak bu belleğin dâhilî olması, kamerayı sınırlayan bir durum olduğu için çıkarılabilir bellekler tercih edilmektedir. Yaygın olarak kullanılan bellek kartları şunlardır;
    Smart Media: Compact Flash kartlara göre oldukça ince olan Smart Media kartlar, sim kartları andıran bir görünüşe sahiptir.
Compact Flash: Type I ve Type II şeklinde ikiye ayrılan Compact Flash kart teknolojisi en yaygın ve eski teknolojilerden biridir. Bu kartların kapasiteleri 8MB ile 1 GB arasında değişmektedir.
Multi Media Card / Secure Digital: İsimleri MMC ve SD  olarak kısaltılan bu ürünler, oldukça küçük boyutlara sahip oldukları için pek çok aygıta adapte olabilmektedir. MMC ve SD kartlar yapı itibariyle birbirlerinin aynısıdır. Ancak MMC uyumlu bir aygıt, SD kart ile uyumlu olmayabilmektedir. Bunun nedeni MMC’nin daha eski bir teknoloji olması, SD’ye göre daha yavaş çalışması ve daha az güvenli olmasıdır. SD kartlar küçük boyutları sayesinde çıkarılabilir disk olarak da çeşitli aygıtlara adapte edilebilmektedir.
    Memory Stick: Memory stick’e patentli bir marka olduğundan sadece markalı ürünlerde rastlanmaktadır. Bu kartlar MP3 çalar veya DV kamera gibi başka elektronik cihazlarda da bellek çözümü olarak kullanılmaktadır.

d. Taşınabilir Bellek (USB Flash Disk)
Verilerin güvenli bir şekilde istenilen yere taşınmasını sağlayan taşınabilir diskler, küçük boyutları ve tak çalıştır özelliği ile günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Veri güvenliği (şifre), disk bölümleme özelliği ve düşük güç tüketimi (Power saving mode desteği) özelliklerine sahiptir. USB portundan gerekli enerjiyi alır ve harici bir adaptöre ihtiyaç duymaz. Yüksek performansları, geniş kullanım alanları, veri güvenliği, veri kalitesi ve yüzlerce disketin kapasitesine eş değer kapasiteleri ile dijital dökümanları aktarmak için en hızlı ve kolay yöntemi sunmaktadır.

e. CD-ROM, DVD-ROM
Yalnızca okunan kompak disk belleği (Compact Disk Read Only Memory) diye tanımlanabilecek olan CD-ROM‘u detaylı olarak tanımlamak gerekirse, plastik yüzeye sahip yüksek kapasiteli optik veri saklama birimidir.
CD-ROM sürücü ve yazıcıların veri akış hızları X değeri ile belirtilir. Günümüzdeki CD-ROM sürücülerin hemen hepsi 52X’lik veri akış hızını destekler. Buradaki X değeri saniyede 150 KB’lık bir veri akış hızını temsil etmektedir. CD-ROM‘lar  ilk çıktıklarında 1X veri akış hızı sunuyolardı. Günümüzde ise 52 x 150 KB = 7.800 KB/sn hızları bulunmaktadır.
 CD-ROM’lar özellikle çok büyük yer kaplayan çoklu ortam bilgilerini (ses, video, resim) içeren yazılımlar için zorunludur. Son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlamış ve bilgisayarların standart donanım birimleri olmuşlardır.
CD-ROM üzerindeki bilgiler silinip değiştirilememekte yalnızca CD-ROM’a yeni bilgiler eklenebilmektedir. Ancak günümüzde defalarca (yaklaşık 3000 kez) yazılıp silinebilen CD-RW‘ler de mevcuttur.
DVD (Digital Versatile Disk) ROM‘lar ilk önceleri filmlerin tek bir CD‘de depolanması için geliştirilmişlerdir. Daha doğrusu yüksek ses ve görüntü kalitesi sunan filmler sayesinde DVD-ROM teknolojisi ile tanışılmıştır. Fiziksel ölçüleri bir CD-ROM‘un ölçülerinin aynısıdır.Ancak DVD-ROM‘lar  normal bir CD-ROM‘a göre çok daha yüksek veri depolama kapasitesine sahiptir. DVD-ROM‘lar tek ve çift yönlü şekilde tasarlanmışlardır. DVD-ROM‘ların 4,7 GB ile 17 GB arasında değişik kapasiteye sahip olanları vardır. Çift yönlü çift katlı olanları 17 GB kapasiteye sahiptir.
DVD-ROM sürücülerin genellikle 12X okuma hızı sunmaktadırlar. DVD’ler için kullanılan X değeri CD-ROM sürücülerler karıştırılmamalıdır. CD-ROM sürücüler üzerindeki X değeri 150 KB/s olmasına karşın DVD-ROM’lar üzerindeki X değeri 1.325 KB/s’dir. Yani 12X’lik bir DVD-ROM sürücüsünün teorik olarak ulaşılabileceği maksimum hız 16.224 KB/s’dir.

f. Disket
Disket, yaygın olarak kullanılan depolama birimlerindendir. Bilgisayar sistemi üzerine monte edilen disket sürücüye takılarak çalıştırılır. Disketlerin tanımlanmasında kullanılan bazı İngilizce sözcüklerin Türkçe karşılıkları şunlardır :
Double Sided (DS) : Çift taraflı disket,
Double Densty (DD) : Normal yoğunlukta disket,
High Densty (HD) : Yüksek yoğunlukta disket.
Özel tekniklerle disketlerin kapasitelerini yükseltmek mümkün olsa da günümüzde en çok kullanılan ve tercih edilen disket türü; 1.44 Megabyte kapasiteli 3,5 inçlik DS-HD disketlerdir.

g. Hafıza Depolama Araçlarının Hız, Maliyet ve Kapasite Bakımından Karşılaştırılmaları
Bilgisayarın en önemli unsurundan olan hafıza depolama araçları, kullanıldığı yerlere ve kullanım amaçlarına göre çeşitlilik göstermektedir. Ayrıca bu araçlar hızları, kapasiteleri ve maliyetleri açısından farklılıklar gösterir. Örneğin, zip diskler sadece yedekleme amaçlı kullanılan ve arabirimi kurulmadan kullanılması zor hafıza depolarıdır. Bunun yanında bir başka hafıza deposu olan bellek kartları da genellikle kamera, fotoğraf makinesi, telefon gibi medya cihazlarında kullanıldığından diğerlerinden ayrılmakta ve tam olarak diğerleri ile kıyaslanamamaktadır.
Kullanım açısından en sık karşılaşılan sabit disk, USB flash disk, CD-ROM, DVD-ROM ve disketten oluşan hafıza depolama araçları ise birbirleri ile şu şekilde karşılaştırılabilir :
Disket bilindiği gibi en eski hafıza depolama aracıdır. Günümüz bilgisayarlarında standart donanım olarak bulunmaktadır. Maliyet açısından en ucuz hafıza depolama aracı olmakla beraber 1,44 MB’lık bilgi ile en düşük seviyede depolama özelliğine sahiptir. Ayrıca disketler en kolay bilgi kaybına yol açabilen araçlardır. Bu yüzden çoğunlukla depolama amaçlı kullanılmaz.
Sabit diskler büyük miktarlarda bilgi depolanabilinen araçlardır. Bunlar 5400 rpm, 7200 rpm ve 10000 rpm hızları ve yeni SATA erişim teknolojisi ile öne çıkmaktadır. Günümüzün vazgeçilmez depolama araçlarıdır. Yakın bir zamanda 1 TB’lık sabit diskler kişisel bilgisayarlarda kullanılabilecektir. Bu hafıza depolama araçlarının bilgisayarın içerisinde sabit durması dezavantajı da giderilmiş sürgülü sabit diskler ve harici USB diskler geliştirilerek taşınabilir hale getirilmiştir. Sabit diskler bilginin en güvenli ve en uzun olarak saklanabileceği ortamlardır. Diğer hafıza depolarından bu özellikleri ile ayrılmaktadır. Bu donanım birimindeki hızlı teknolojik ilerlemeler MB başına maliyeti azaltmaya devam etmektedir.
Taşınabilir bellekler güç birimi istememeleri, şu an her bilgisayara kolayca takılabilmeleri ve 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 MB gibi değişik büyüklükte bilgi saklayabilme kapasiteleri açısından çok pratiktir. Çok az yer kaplarlar. Kalem, saat, çakmak gibi değişik maliyeti azaltmaya devam etmektedir.
  CD-ROM‘lar bilgisayarın standart donanım birimleri arasındadır. Dışardan bilgisayara her türlü progra ve verinin yüklenebilmesine imkân sağlayan en önemli donanım birimidir. Satın alınma ve kullanım maliyetleri oldukça düşüktür. Müzik, film, program ve verilerin vazgeçilmez saklama birimleridir. Bu depolama araçlarını takiben geliştirilen DVD-ROM‘lar bünyelerinde barındıkları yeni teknoloji sayesinde çok uzun filmlerin tek bir ortamda saklanması için geliştirilmiştir. Sesin, müziğin çok daha kaliteli olarak saklanabildiği bu ortamlar daha sonraları geliştirilerek şu anki CD-ROM‘ların yerini almaya başlamışlardır. Alabildikleri bilgi miktarları 4GB ile 17 GB arasındadır. DVD-ROM teknolojisindeki gelişmeler sayesinde maliyetleri bir hayli düşmüş ve CD-ROM maliyetlerinde yaklaşmıştır.

KAYNAK: ÖZNE YAYINCILIK

One thought on “BİLGİSAYAR DEPOLAMA- HAFIZA DEPOLAMA ARAÇLARI

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>