BİLGİSAYAR AĞ TÜRLERİ

BİLGİSAYAR AĞ TÜRLERİ

a. Yerel Alan Ağı (LAN) ve Ağ Topolojisi Kavramı
Yerel Bilgisayar Ağları (LAN, Local Area Networks) birbirine yakın, bilgisayar sistemlerinin birbirleri ile bağlanmasıyla oluşturulur. Yüksek hızlı, küçük alanları (bir bina, bir firma, bir departman, bir oda) kapsayan bir veri ağıdır. Yerel ağ içinde bilgisayarlar)iş istasyonu) yazıcılar, çiziciler, CD-ROM sürücüleri ve diğer çevre birimleri yer alabilir. LAN’lar bilgisayar kullanıcılarına, uygulamalara ve cihazlara ulaşım, bağlı kullanıcılar arasında dosya değişimi, bilgiye daha kolay, daha hızlı erişim, elektronik posta ve diğer uygulamalar yoluyla haberleşme ve böylece daha hızlı karar alma gibi çeşitli avantajlar sağlar. Yerel ağlar kablolu veya kablosuz olabilmektedir.
Lan’lar; yazıcı, CD-ROM gibi pahalı donanımlar, uygulama programları ve daha önemlisi kullanıcıların işlerini yapmları için gerekli bilgi gibi hayati kaynakları elektronik olarak paylaşmalarına imkan sağlar. LAN’ların tek dezavantajı sadece birbirine yakın bilgisayarlar için kullanılabilmesidir.
Topoloji, bilgisayar sistemlerinin geometrik düzenidir. Başlıca topoloji tipleri olarak bus (doğrusal), ring (halka) ve star (yıldız) sıralanabilir. Topoloji bilgisayarların birbirine nasıl bağlandığını ve nasıl iletişim kurduklarını tanımlar. Bir ağın fiziksel topolojisi kabloların, bilgisayarların ve diğer çevre birimlerinin konfigürasyonunu belirtir.

Topoloji iki farklı bölümde incelenebilir:
1. Fiziksel Topoloji: Fiziksel topoloji, aralarında ağ kurulu bir grup bilgisayarın fiziksel görünümüdür. Kabloların bilgisayarlar arasında nasıl dolaştığı, bilgisayarların birbirlerine nasıl bağlandığı gibi gözle görülen kısım fiziksel topolojiyi belirler.
2. Mantıksal Topoloji: Mantıksal topoloji kabloların bağlantı şeklinden bağımsız olarak bilgisayar ağlarının veriyi nasıl ilettiklerini açıklar.        Topoloji, aslında tek başına ağ ile ilgili birçok konuya açıklık getirmez. Örneğin; kullanılan kablonun tipi maksimum uzunluğu, bilgisayarların kablonun kullanımda olup olmadığını nasıl tespit edecekleri gibi konular sadece topoloji ile açıklanmaz. Ancak zaman içinde piyasa şartlarının da etkisi ile standartlar oluşmuştur. Değişik topolojileri kullanan değişik ağ sistemleri vardır. Bu teknolojiler Ethernet, Token Ring veya FDDI gibi isimlere sahiptir.
Her ağ teknolojisi; kullanıldığı topolojiyle beraber, kullanılacak kablo tipi, maksimum uzunluk, bant genişliği gibi konulara da açıklık getirir.

 b. Geniş Alan Ağı (WAN)
Geniş alan bilgisayar ağları (WAN, Wide Area Network) : Coğrafi olarak birbirinden uzak yerlerdeki (şehirler arası / ülkeler arası) bilgisayar sistemlerinin veya yerel bilgisayar ağlarının (LAN) birbirleri ile bağlanmasıyla oluşturulur. Genellikle kablo ya da uydular aracılığı ile uzak yerleşimlerle iletişimin kurulduğu bu ağlar da çok sayıda iş istasyonu WAN’lar üzerinde on binlerce kullanıcı ve bilgisayar çalışabilir. Örneğin, şirketlerin Ankara, İzmir ve İstanbul şubeleri bir WAN bağlantısı ile birleştirildiğinde, Ankara’da bulunulsa bile İstanbuldaki bilgisayar oradaymış gibi yöneltilebilir.

KAYNAK: Özne Yayınları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>