Bazı kelimeler çok güzel…

Bazı kelimeler çok güzel…
Tüm hikaye bunun farkına varmamızla başladı. Tüm kelimeler güzel fakat bazıları diğerlerinden daha güzel.
Bu yazıda sizlere her gün bir yeni kelime paylaşacağız…

Tahayyül = Gözünün önüne getirme. Hayalde canlandırma. İmgeleme.
Teşebbüs= Kolları sıvamak. Açık bir niyetle bir işe girişmek, girişim.
Müstehzi= Alay ve aşağılama anlamlarına gelen istihza kelimelerinden türetilmiştir.
İntizar= Bakma ve görme anlamlarına gelir. Nazar kelimesinden türetilmiştir.
Havsala=Zihnin bir şeyi anlama ve kavrama yetisi. Anlayış. Kuş kursağı ve mide gibi farklı anlamlara da gelmektedir.
Mütereddit= Tereddüt eden. Karar vermekte zorlanan, kararsız.
Tumturak=Gösteriş. İhtişam. Debdebe.
Sergüzeşt=Macera. Serüven. Hayat hikayesi.
Müstesna= Benzeri az bulunan. Bir bütünün dışında duran. Kaide dışında kalan.
Müphem= Anlaşılmaz. Belirsiz. Açık olmayan. İdraktan yoksun olan.
Müşkülpesent= Zor beğenen. Her şeye kulp takıp kusur bulan.
Nâzım=İlk anlamı tanzim eden, düzenleyen olan Arapça kökenli kelime, edebiyatta ise dizin,şiir yapan, manzume yazan kişi manasına gelir.
Râyiha= Koku. Daha ziyâde hoş koku mânâsında kullanılır.Güzel nefestir;soluktur.
Tevâzu= Alçakgönüllülük, Kibirden ve gösterişten uzak olma, böbürlenmeme hâli.
Yeknesak= Devamlı aynı halde olan. Değişmez. Tekdüze.
Filhakika= Hakikaten. Gerçekten. Doğrusu.
Şapparing= Şapur şupur öpen ağabey manasına gelen kelime Ümit Kıvanç tarafından, Hrant Dink’i betimlemek  için uydurulmuştur.
Nazenin=İnce ve narin yapılı. Cilveli. Nazlı. Nazik endamlı.
Vuslat= Kavuşma. Ulaşma. Birleşme. Bir araya gelme. Erişen, Ulaşan anlamında da kullanılır.
Mezkur= Adı geçen. Biraz önce bahsedilen. Sözü anılan.
Namütenahi= Nihayeti olmayan. Uçsuz bucaksız.
Meşakkat= Zahmet. Sıkıntı. Güçlük.
Hülasa= Bir şeyin ya da bir bahsin özü.
Hazin= Üzüntü yaratan. Keder meydana getiren. Acı uyandıran.
Bedbin= Her şeyi kötü tarafından gören. Karamsar. Kötümser.
Peyderpey= Azar azar. Yavaş yavaş. Parça parça. Birbiri ardına.
Lalettayin= Belirlenmemiş. Gelişigüzel. Sıradan. Herhangi bir.
Hissikablelvuku= Olacak bir şeyi henüz gerçekleşmeden önce hissetmek. Önsezi.
Yakamoz= Uyarıldığında ışık saçan tek hücreli bir deniz canlısı ve bu canlıların denizde oluşturdukları parıltı.
Terennüm= Alçak sesle şarkı söylemek; mırıldanmak.
Sızı= Hafif sakat derin ağrı; ince acı. Fiziksel acı ve ağrılar için kullanıldığı gibi, ruhsal acıları tarifte de kullanılmaktadır.
Hasbelkader= Bir şekilde. Tesadüfen. Rastlantı sonucu.
Vakur= Ağırbaşlı. Ciddiyet sahibi. Temkinli. Vakarlı.
Malummatfuruş= Bilmişlik yapan. Bildiğini abartarak pazarlayan.
Hasbıhal= Karşılıklı konuşmak. Sohbet. Söyleşi.

KAYNAK: LÜGAT365

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>