ARES – MENÜLER

Ares Menüler
File Menüsü:

New Layout: Boş bir Ares çizim sayfası açar. Eğer daha önce açmış olduğunuz PCB şemasında değişiklikler yapmış iseniz değişikliklerin kaydedilip edilmeyeceğini size sorar.
Load Layout: Daha önce çalışılmış olunan PCB dosyasını tekrar tasarım alanına çağırmak için kullanılır. Bu seçenek tıklandığında açılan pencereden kaydedilen dosyanın yeri tespit edilerek ”Aç” butonuna tıklanır. Ayrıca ”Ctrl+O” tuşlarıyla da bu seçeneğin kısayol tuşlarıdır.
Save Loyout: Tasarım alanında yapmış olduğunuz değişiklikleri kaydetmek için kullanılır. İlk defa oluşturulmuş olan çalışmaları kaydetmek istediğinizde ”Save Layout” penceresi açılarak çalışmaları kaydetmek istediğiniz konum ve ismi sorulur. Eğer dosyaya daha önce isim ve konum verdiyseniz çalışmalar otomatik olarak aynı dosya ismine kaydedilir.
Save Layout As: Tasarım alanında yapmış olduğunuz çalışmaları başka bir isim altında kaydetmek istediğinizde bu seçenek kullanılır.
Clear Netlist: PCB şema üzerinde bulunan tüm Net’leri siler.
Load Netlist: Daha önce kaydetmiş olduğumuz tüm Net’leri tekrar çağırır.
Save Netlist: Çizim alanında bulunan Netleri SDF uzantılı netlist soyası olarak  kaydeder.
Import DXF: Çizim alanına ”Bitmap” resim dosyası eklemek için kullanılır. Açılan pencereden eklemek istediğiniz dosyanın konumu sorulur.
Import Bitmap: Çizim alanına ”Bitmap” resim dosyası eklemek için kullanılır. Açılan pencereden eklemek istediğiniz dosyanın konumu sorulur.
Import Region: Daha önce ”Export Region” seçeneği kullanılarak kaydedilmiş olan çizimi tekrar kullanmak üzere çizim alanına çağırır. Bu şekilde zamandan tasarruf sağlanır.
Export Region: Çizim alanında yapmış olduğumuz çalışmaların bir bölümünü daha sonra kullanmak üzere bu seçenek yardımı ile kaydederiz.
Mail To: Çizim alanında yapılmış olan bir çalışmayı ”Outlook” kullanılarak başka kişilere e-posta olarak göndermemizi sağlar.
Board Statistics: Çizim alanında yapılmış çalışmaya iat istatiksel bilgileri verir. Bu bilgiler pin via sayısı vb. teknik özellikler.
1.C:\…\Cpuu
2.C:\…\Siggen
3.C:\…\PpSu
4.C:\…\Dbellr
Exit

Exit seçeneğinin üzerinde bulunan adresler bize çizim alanında yapmış olduğumuz çalışmalarıo gösterir. Yukarıdaki örneğe göre çizim alanında 3 adet çalışma yapılmaktadır.

Exit: Ares programından çıkmak için kullanılır. Kısayol olarak ”Q” tuşu da kullanılır.

Output Menüsü:

Print:
Çizim alanında yapmış olduğumuz çalışmaları kağıda aktarmak için kullanılır. Ancak kağıda yazdırmadan önce gerekli olan ayarlar yapılmalıdır.
Printer Setup: Eğer işletim sisteminde birden fazla yazıcı varsa yazıcı seçmek ve kağıt ölçülerini değiştirmek için bu seçeneği kullanmalıyız.
Printer İnformation: Kullanmış olduğunuz yazıcının tüm teknik verilerini içeren bir pencere açılır.
Set Output Area: Bu seçenek kullanarak yapılmış olan çalışmanın istenilen bir bölümü yazıcıya gönderilir. Bu seçenek çalıştırıldığında farenin imleci değişir fare ile yazdırılacak bölge blok içersine alınır.
Set Output Origin: CADCAM çıkış için orjin noktası belirlenir. Bu seçenek kullanıldığında farenin imleci değişir ve istenilen noktaya mavi renkli bir orjin noktası konur. Bu orjin noktası koordinatlar için referans noktası oluşturur.
Export Bitmap: Çizim alanında yapmış olduğunuz çalışmayı bitmap(BMP) resim dosyası olarak kaydetmemizi sağlar. Kaydetmeden önce açılan pencereden gerekli ayarlar yapılmalıdır.
Export Metafile: Çizim alanında yapmış olduğumuz çalışmaların (WMF) dosyası olarak kaydetmemizi sağlar. Yine açılan pencereden gerekli düzenlemeler yapılır.
Export DXF File: Aynı şekilde çizimin DXF formatına göre kaydedilmesini sağlar.
Export EPS File: Çizim şemasının EPS uzantılı dosya olarak kaydedilmesini sağlar. Yine yukarıdaki pencerelere benzer bir pencere açılır.
Export Vector File: Çizim alanındaki çalışmaların vektör dosyası olarak kaydedilmesini sağlar. Açılan pencereden kullanılan cihaza uygun ayarlamalar yapılmalıdır.
Export Overlay: Çizim alanındaki çalışmaların (BMP) resim dosyası olarak kaydetmemizi sağlar. Açılan pencereye OKEY butonuna basıldığında çizim şeması BMP olarak kaydedilir. Eğer başka bir program açılıp yapıştır dendiğinde şema aşağıdaki gibi gözlenir.
Manufacturing Notes: Çizim ile ilgili gerekli olan notlar daha sonra hatırlamak için açılan pencerede uygun bölüme yazılır.
CADCAM Output: Yapmış olduğumuz çizimin CADCAM kodlarını üretir. Bu kodlar yardımı ile kartezyen robotlar kullanılarak plaket üzerinde uygun yerler matkapla delinir.
Gerber Wiew: Bu seçenek kullanıldığında açılan pencereden ilgili katlar değiştirilebilinir.
3D Visualization: Proteus programının getirdiği en büyük farklılıklardan biri yapılmış olan çizimin plaket üzerindeki görüntüsünün üç boyutlu olarak gözlenebilinmesidir. Bu seçenek çalıştırıldığında yapmış olduğumuz çalışmayı üç boyutlu olarak gözlemleyebiliriz.
Pick and Place file: Bu seçenek çalıştırıldığında çizim alanında yapılmış olan çalışmaya ait elemanların yerleşim yerlerini gösteren ”PKP” uzantılı bir dosya elde edilir.
Testpoint İnformation File: Bu seçenek yardımı ile çizim alanındaki çalışmaya ait pin bağlantılarını gösteren ”TPI” uzantılı dosya elde edilir.

View Menüsü:

Redraw: Ares de yapılmış olan çalışmalar bazen ekranda görünmez. Bunun için zaman zaman görüntünün tazelenmesi için bu seçenek kullanılır.
Flip: Çizim alanında yapılmış olan çalışmanın ters görüntüsünü elde etmek için kullanılır. Bunun sebebi baskı devrenin plakete aktarmada bazen yazıcıdan ters çıktı alınması gerekir.
Grid: Çizim alanında elemanlar arasında bağlantıları kolaylaştırmak için kullanılan ızgaranın görünüp görünmemesini sağlar. Kısayol tuşu ”G” tuşudur.
Layers: Bu seçenek ile birlikte açılan pencerede istenilen çalışma katları seçilir.
Metric: Ölçülerin milimetrik veya inch olarak değiştirilmesi sağlanır. Kısayol ”M” tuşu kullanılır. Bu seçenek çalıştırıldığında ızgara boşluklarından bu değişim kolayca gözlenir.
Origin: Bu seçenek kullanıldığında fare imleci değişir ve fare istenilen nokta orjin (0,0) noktası seçilir. Fre hareket ettirildiğinde fare imlecinin kordinatları yeni orjin noktasına göre ARES penceresinin sağ alt köşesinden gözlemlenir.
Z- Theta: Bu seçenek ile yine farenin imleci değişir ve fare ile belirlenen yeni nokta orjin noktası olur ve farenin orjine uzaklığı ve açısı sağ alt köşede gözlemlenir.
X Cursor: ISIS den hatırladığımız gibi bu seçenek çalıştırıldığında fare imleci görüntüsü değişir. Bu seçenek her çalıştırıldığında Toplam üç farklı imleç şekli vardır.
Goto XY: Bu seçenek kullanıldığında açılan pencere üzerinde x ve y koordinatları yazıldığında fare otomatik olarak odaklanır. Bu seçeneğin kısayolu ”Ctrl + G” tuşudur.
Goto component: Bu seçenek kullanıldığında açılan pencerede yapmış olduğumuz çizimde kullanmış olduğumuz herhangi bir elemanın ID numarası yazılırsa ilgili eleman beyaz renk alarak zoom yapılması sağlanır. Kısayol tuşu ”Ctrl+C” dir.
Goto Pin: Açılan pencerede elemanın ID numarası ve elemanın pin numarası girildiğinde ilgili pin beyaz renk alarak zoom işlemi yapılmış olunur. Kısayol tuşu ”Ctrl + P” dir.
Snap1th- 5th- 25 th – 50 th: Çizim alanında bulunan ızgara arasındaki mesafeyi belirleyen seçeneklerdir.
100 th=0,1 inch = 2,54 mm
Pan: Bu seçenek fare imleci değişir ve fare ile belirlenen nokta kullanıldığında merkezlenir.
Zoom In: Bu seçenek her kullanıldığında çizim alanındaki görüntü yakınlaşır. Kısayol tuşu ”F6” dır.
Zoom Out: Bu seçenek her kullanıldığında çizim alanındaki görüntü uzaklaşır. Kısayol tuşu ”F7”dir.
Zoom All: Çizim alanındaki görüntü ekranın tamamını kaplar. Kısayol tuşu ”F8”dir.
Zoom to Area: Bu seçenek kullanıldığında fare imleci değişir fare imleci değişir fare ile belirlenen alan yakınlaştırılmış olunur.
Toolbars: Bu seçenek yardımı ile bazı menüleri ekrandan kaldırabiliriz.

Edit Menüsü:

Undo: Bu seçeneği her kullandığımızda son yapılan işlemler birer birer geri alınır. Kısayol tuşu ”Ctrl+Z”dir.
Redo: En son yapılan işlemi tekrarlar. Geri alarm işlemini iptal eder. Kısayol tuşu ”Ctrl+Y”dir.
Align: Seçilen elemanları ızgaraya göre hizalar. Kısayol tuşu ”Ctrl+ A”dır.
Replicate: Fare ile belirlenen eleman bu seçenek yardımı ile istenilen sayıda ve aralıkta kopyalanır.
Send to back: Birbirleri üzerine gelen elemanlar arasında seçili olan elemanı diğerinin altına gönderir. Kısayol tuşu ”Ctrl+B”dir.
Bring to front: Üstüste gelen elemanlar arasında seçili olan elemana diğerinin üstünde kalır. Kısayol tuşu ”Ctrl+ F” dir.
Convert Vias to Pads: Seçilmiş olan via yı pad haline dönüştürür. Kısayol tuşu ”Ctrl+V” dir.
Duplicate Layer: Açılan pencere yardımı ile seçilen eleman istenen kata kopyalanır.
Mitre: Çizim üzerindeki 90ºlik keskin dönüşleri kırar.
Unmitre: Mitre kullanılarak yapılan 90º lik dönüş açılarını tekrar eski haline döndürür.
Tidy: Bu seçenek yardımı ile kütüphaneden aldığımız fakat çizim alanında hiç kullanmadığımız elemanları kullanıcı kütüphanesinden siler.

Library Menüsü:

Pick Package/Symbol: İsmini veya eleman kodunu bildiğimiz bir elemanı çizim alanına kolay bir şekilde çağırmak için kullanılan bir seçenektir. Kısayol tuşu ”P” seçeneğidir.
Açılan pencerede ”Keywords” bölümüne elemanın ismini yazarken sağ tarafta ilgili elemanlar zaten listelenmeye başlar.
Make Package: 2D Graphics menüleri kullanılarak kütüphaneye yeni elemanların eklenmesinde kullanılır.
Make Symbol: Yeni oluşturduğumuz elemana isim vermek için kullanılır.
Decompose: ARES kütüphanesinden bir elemanı çizim alanına çağırarak üzerinde değişiklik yaparak başka bir eleman oluşturmak için kullanılır.
Compile to Library: Oluşturulmuş olunan yeni eleman kütüphaneye kaydedilir.
Library Manager: Kütüphane ile ilgili tüm düzenlemeler bu menü yardımı ile yapılır.
– Dump Library: Seçtiğimiz eleman hakkında bilgi verir.
– Delete Library: Seçmiş olduğumuz kütüphaneyi siler.
ADI library : Asc II kodundaki bilgileri kütüphaneye kaydeder.
Pack Library: Kütüphaneyi paket haline dönüştürü.
Backup Library: Seçmiş olduğumuz kütüphanenin yedeğini alır.
File Attribute: Seçmiş olduğumuz elemanın özelliklerini değiştirir.
Order: Kütüphanelerin sırasını buradan değiştirebiliriz.
Select all: Tüm parçaları seçmemizi sağlar.
Unselect All: Seçtiğimiz elemanların seçici olanın özelliklerini kaldırır.
Copy İtems: Seçtiğimiz bir elemanı istediğimiz bir kütüphanenin içine kopyalar.
Move İtems: Seçili eleman istenilen kütüphaneye taşınır.
Delete İtems: Seçili elemanları siler.
Rename İtems: Seçili elemana farklı bir isim verebiliriz.
İnformation: Seçili eleman hakkında teknik verileri gösterir.

New Pad Style: Bu seçenek yardımı ile yeni bir pad kılıfı oluşturabiliriz. Bu seçenek yardımı ile sürekli kullandığımız bir pad kılıfı oluşturarak yapmış olduğumuz çizimleri hızlandırabiliriz.
New Trace Style: Bu seçenek yardımı ile kütüphaneye yeni bir yol (trace) oluşturabiliriz.
New Via Style: Bu seçenek kullanılarak kütüphaneye yeni bir via (geçiş deliği) oluşturabiliriz.

Tools Menüsü:

Trace Angle Lock: Onaylandığında elemanlar arasındaki yollar 45º ve 90º lik açılar yaparak çizilir. Onay seçeneği kaldırıldığında açı istenildiği gibi ayarlanabilinir. Kısayol tuşu ”Ctrl+K”dır.
Auto Trace Selection: Onaylı ise seçilmiş olan trace özelliklerini taşıyan çizilmesini sağlar. Kısayol tuşu ”Ctrl+ T”dir.
Auto Track Necking: Onaylı ise padler ve yollar arasındaki mesafe otomatik olarak ayarlanır. Kısayol tuşu ”Ctrl+N”dir.
Auto Zone Regeneration: Çalışma alanını otomatik olarak yeniler. Bir kere onaylandığında SystemSet zones seçeneğide onaylanmış olur.
Design Rule Checker: Bu seçenek onaylı ise çizim alanında PCB şeması çiziminde belirli çizim kuralları ihlal edildiğinde error dosyası olarak ve hatalı bölgeyi kırmızı halkalar ile bize gösterir.
Search and Tag: Çizim alanındaki elemanları belirli kriterlere göre tarayarak bulur ve etiketleme yapar. Kısayol tuşu ”T”dir.
OR Search and Tag: Bu seçenek yukarıda anlatılan ”Search and Tag” seçeneğine benzer.
AND Search and Tag: Arama işlemini dikkate alarak yapar. Arama sırasındaki gereksiz bilgileri siler.
Auto Name Generator: Kütüphanede bulunan elemanların tasarım alanında her çağrılışında elemana verilen ismin artma miktarını belirler.
Auto Placer: ISIS de çizilmiş bir şemanın ARES’e aktarılmasında devredeki elemanların belirlenen alan içerisine otomatik olarak yerleşmesini sağlayan seçenektir. Bunun için baskı devre boyutları ”Board Edge” kısmında belirlenmelidir.
Auto Router: ISIS de çizilmiş bir şemanın ARES te baskı devresini çıkarmak için yolların otomatik olarak çizildiği seçenektir. Bunun için önce kullanılan elemanların çizim alanı içersindeki yerleri belirlenir.
Gateswap Optimizer: Çizim alanındaki şemanın en uygun şekilde tekrar çizilmesini sağlar.
Power Plane Generator: Belirlenen alan içersindek boşlukların POWER veya GND olarak bakır ile doldurulmasını sağlar.
Component Re-Annotator: Çizim alanında bulunan elemanların tekrar numaralandırılmasını sağlar.
Connectivity Checker: Bu seçenek çalıştırıldığında program otomatik olarak bağlantı yollarını tarayarak yanlışlık varsa bir rapor halinde bize sunar.
Electra Auto Router: Bilgisayarınızda ”Electra” programı yüklü ise şemayı otomatik olarak o programa gönderir. Bu program internetten bilgisayarınıza dowload etmeniz gerekmektedir.

System Menüsü:

System Info: Kullandığınız programın lisans verilerini gösterir.
Update Manager: İnternete bağlanarak programın son versiyonlarını günceller.
Set Colours: Ares programının bütün renklerini buradan değiştirebiliriz.
Set Default Rules: Elemanlar arası mesafe ayarlanır.
Set Environment: Dosyaların otomatik kayıt süresi kaç işlemin geri alınabileceği gibi teknik verilerin bulunduğu penceredir.
Set Selection Filter: ARES programında çeşitli modlara göre yapılmış olan filtre ayarlarını gösterir.
Set Keyboard Mapping: Klavyede belirlenmiş olan kısayol tuşlarını değiştirmek için kullanılır.
Set Grids: Izgara ayarları yapılır.
Set Layer Usage: Açılan pencere yardımı ile katmanlar ile ilgili ayarlar yapılır. İstersek katmanlara yeni isimler verebiliriz.
Set Layer Pairs: Çok katlı çizimlerde katmanları eşleştirmek için kullanılır.Örneğin copper ve top copper katmanları gibi
Set Paths: ARES programında kullandığımız kütüphanenin adresi tanımlanır. Bunu açılan pencerenin sağ tarafında bulunan (+/-) butonları yardımı ile yapabiliriz.
Set Plotter Pen: Çizicinin renk ayarlarını belirler.
Set Strategies: ”Edit Strategies” seçeneği altında açılan pencere ile aynıdır.
Set Template: Çizim alanında bulunan text kalıplarını buradan belirleyebiliriz.
Set Work Area: Çizim alanı boyutlarını belirler.
Set Zones: Çizim alanı içindeki bakır bölge ayarları yapılır.
Save Prefences: System menüsünde yapmış olduğunuz değişiklikleri kaydeder.

Kaynak: Ersoy TUNÇAY PROTEUS – Autocad Kitabı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>