ARES Araç çubukları

ARES Araç çubukları
Ares programında 6 adet araç çubuğu bulunmaktadır.

Mode Selector Toolbar (Mod seçim araç Çubuğu)
Placing ve Routing:

Instant Edit: Tasarım alanındaki elemanları seçmek için kullanılır.
Component: Tasarım alanındaki elemanları düzenlemek için kullanılır.
Package: Tasarım alanına eleman çağırmak ve düzenlemek için kullanılır.
Trace: Tasarım alanında bağlantı yolları (Trace) oluşturmak için kullanılır.
Via: Çok katlı çizimlerde katlar arasındaki bağlantı için geçiş deliği (Via) oluşturur.
Zone: Boş kalan bölümleri Power, Gnd veya bakırla kaplanması için kullanılır.
Rastnest: ARES programında hazırlanmış olan PCB şemanın netlistini oluşturur.
Connectivity highlight: Devre takibini kolaylaştırmak için bağlantı yollarını ışıklandırır.

Pad Placement:

Round: Çizim alanına istenilen boyutta daire şeklinde ortası delik bir pad yerleştirir.
Square: Çizim alanına istenilen boyutta kare şeklinde ortası delik bir pad yerleştirir.
DIL: Çizim alanına kenarları oval dikdörtgen şeklinde bir pad yerleştirir.
Edge connector: Kenar bağlantı pad’i yerleştirir.
Circular SMT: SMT yapıda içi dolu dairesel pad yerleştirir.
Rectangular SMT: SMT yapıda içi dolu dikdörtgen şeklinde pad yerleştirir.
Polygonal SMT: SMT yapıda içi dolu doluçokgen şeklinde pad yerleştirir.
Pad stack: Bir pad yığını oluşturmak için kullanılır.

2D Graphics:

Line: Çizim alanında doğru çizmek için kullanılır.
Box: Çizim alanında kutu oluşturmak için kullanılır.
Circle: Çizim alanında daire oluşturmak için kullanılır.
Arc: Çizim alanında yay çizmek için kullanılır.
Closed Path: Çizim alanında serbest çizim yapmak için kullanılır.
Text: Çizim alanında yazı yazmak için kullanılır.
Symbol: Çizim alanında bulunan sembolü düzenlemek ve yeni oluşturulan elemana sembol ismi vermek için kullanılır.
Marker: Çizim alanı ve yeni oluşturulmuş elemanın orjinini belirlemek için kullanılır.
Dimension: Çizim alanında belirlenen iki nokta arasındaki mesafeyi ölçer.

File-Print (Dosya Yazdırma):

New: Çizim alanında boş bir sayfa açılması için kullanılır.
Open: Çizim alanına daha önce kaydedilmiş olan bir dosyayı çağırır.
Save: Çizim alanında çalışılmış olan dosyayı kaydeder.
Import Ares Region: Daha önce export ile kaydedilmiş olan bir blogu çalışılan çizim dosyasına aktarır.
Export Ares Region: Çizim alanında belirlenen bir blogu istenilen alana kaydeder.
Print: Çizim alanındaki görüntüyü yazıcıya gönderir.
Set Output Area: Çizim alanında belirlenen alan yazıcıya gönderilir.
Generate CADCAM: Çizim alanında ki şemanın CADCAM için gerber dosyasını oluşturur.
Gerber Viewer: CADCAM dosyasını çağırmak için kullanılır.

Display Commands:

Redraw Display: Çizim ekranını tazeler.
Flip: Çizim alanındaki görüntünün ayna görüntüsünü alır.
Grid: Çizim alanındaki ızgaranın görünüp görünmemesini sağlar.
Edit Layer Colours: Çizim alanındaki PCB katlarının görünüp görünmemesini sağlar.
Origin: Çizim alanındaki orjin noktasını değiştirmeye yarar.
Polar Co-ordinates: Z-theta kordinat noktası oluşturur. Farenin yaptığı açı sağ alt köşede gözükür.
Center At Cursor: Bu seçenek çalıştırıldığında fare imleci değişir ve tıkandığı nokta ekranın merkezi olur.
Zoom In: Çizim alanındaki görüntüyü büyültür.
Zoom Out: Çizim alanındaki görüntünün tamamı ekranı kaplar.
Zoom to Area: Bu seçenek çalıştırıldığında fare imleci değişir ve sadece fare ile belirlenen alan büyültülür.

Editing Commands (Düzen Komutları):

Undo: En son yapılan işlemi geri alır.
Redo: En son yapılan geri alma işlemini iptal eder.
Block Copy: Çizim alanındaki seçilen bir eleman veya blogu kopyalar.
Block Move: Çizim alanındaki seçilen bir eleman veya blogu taşır.
Block Rotate: Çizim alanındaki seçilen bir eleman veya şemayı belirtilen açıda döndürür.
Block Delete: Çizim alanında seçilen elemanı veya bloğu siler.
Pick Libraries: Kütüphaneden çizim alanına yeni eleman çağırmak için kullanılır.
Make Package: Yeni eleman oluşturmak için kullanılır.
Decompose: Seçilen elemandan faydalanarak yeni eleman oluşturmak için kullanılır.

Layout Tools (Çizim Araçları):

Trace Angle Lock: Bu seçenek aktif edildiğinde çizgilerin dönüş açısı 90º ve 45º olur.
Auto Trace Style Selection: Otomatik baskı devre çizilirken yol stili seçilir.
Auto Track Necking: Çizgilerle padler arasındaki mesafeyi otomatik olarak ayarlar.
Search Tag Components: Açılan pencere yardımı ile ilgili elemanları bulur ve etiketler.
Automatic Name Generator: Çizim alanında bulunan elemanları alfanumerik olarak isimlendirir.
Auto- Placer: ISIS de çizilen bir şemayı kart boyutu belirlendikten sonra Ares e aktarıldığında elemanları otomatik olarak yerleştirir.
Autorouter: ISIS de çizilen şemanın ARES e aktarıldıktan sonra elemanların yeri belirlendikten sonra otomatik olarak yolları çizer.
Electra Autorouter: Eğer bilgisayarınızda electra programı kurulu ise programa geçiş yapar.
Connectivity Rules Checker: Yapılan çizimdeki bağlantı kurallarını kontrol eder.
Design Rules Checker: Çizim yapılırken padler ve yollar arasındaki mesafeyi otomatik olarak ayarlar.

Orientation Toolbar (Yön Araç Çubukları):
Döndürme Araç Çubukları:

Rotate Clockwise: Her tıklamada seçilen eleman 90º saat yönünde döndürülür.
Rotate Anti- clockwise: Her tıklamada seçilen eleman 90º saat ibresinin tersi yönünde döndürülür.
Angle: Kullanıcı kütüphanesindeki elemanlar istenilen açıda döndürülerek çizim alanına aktarılır.

Yansıma Araç Çubukları:

X- Mirror: Seçilen eleman veya grubun yatayda ayna görüntüsünü alır.
Y- Mirror: Seçilen eleman veya grubun dikeyde ayna görüntüsünü alır.

Kaynak: Ersoy TUNÇAY PROTEUS – Autocad Kitabı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>