ARAŞTIRMA SORUNUNUN BELİRLENMESİ 2.ÜNİTE ÖZETİ

SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
ARAŞTIRMA SORUNUNUN BELİRLENMESİ
2.ÜNİTE ÖZETİ
SORUN: Teoremler ve kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru, güçlük, mesele olarak tanımlanan kavramdır. TEOREM: Kanıtlanabilen bilimsel önermedir.
ARAŞTIRMA SORUNU SEÇME ÖLÇÜTLERİ
– GENEL ÖLÇÜTLER
Araştırma sorununun kendisi ve içeriği ile ilgili ölçütlerdir.
– ÇÖZÜLEBİLİRLİK: Konunun gerçekten çözülebilir bir konu olması gerekmektedir. Örnğ; inançlarla ilgili konular.
– ÖNEMLİLİK: Bir önem arz etmesi gerekmektedir.
– YENİLİK: Araştırma için seçilen konunun yeni ve daha önce çözülmemiş bir sorun olması önerilir.
– ETİK KURALLARA UYGUNLUK: Araştırma için veri toplanacak birey ya da bireylerden izin alınması ve araştırmaya başlamadan önce araştırmanın ne olduğu konusunda kendilerinin bilgilendirilmesi önemlidir.
ÖZEL ÖLÇÜTLER
Araştırmacının özel durumu( bazı bilgi ve becerilerin bulunması ) ile ilgili ölçütlerdir.
– ARAŞTIRMACININ YETERLİLİĞİ: Araştırma sürecinde sorun tanımından bulguları değerlendirme ve yorumlama sürecine kadar araştırmacının seçtiği konuda o güne kadar yapılan araştırmaları incelemiş olması gerekir.
– ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİNDE YETERLİLİK
Yöntem ve ilkeleri konusunda yeterli olması gerekir.
– VERİ TOPLAMA İZNİ: Araştırmacının araştırmaya başlamadan önce gerekli resmi izinleri alması önemlidir.
– ZAMAN VE OLANAKLAR: Araştırmacının zamanı ve elindeki olanakları önceden hesaplaması önemlidir. – ARAŞTIRMACININ İLGİSİ: Öğrenmek ve uzmanlaşmak istediği konu ya da konular üzerinde çalışmak araştırmacının ilgisini çalışmanın sonuna kadar canlı tutar.
BÜTÜNLEŞTİRME: Sorun alanının bir bütün olarak ele alınması ve birbirleriyle ilişkili parçalara ayrılarak dilimler halinde tanımlanması aşamasına denir.
SINIRLANDIRMA: Bütün içinden incelenecek olan bölümün alınarak ayrıntılı biçimde tanıtılması aşamasına sınırlandırma denir.
TANIMLAMA: Sınırlandırılan bölüm yada konunun ayrıntılı biçimde açıkladığı sorun durumunu etkilediği yada oluşturduğu düşünülen değişkenler ve aralarındaki ilişkinin tanımlandığı aşamadır.
1-)GİRİŞ: Bütünleştirme aşaması.
2-)GELİŞME: Sınırlandırma aşaması
3-)SONUÇ: Tanımlama aşaması
NİTEL ARAŞTIRMA: Niçin? Nasıl? Ne şekilde sorularına yanıt arar. Süreksiz değişkene verilen bir başka isimdir. NİCEL ARAŞTIRMA: Ne kadar? Ne miktarda? Hangi sıklıkla? Ne kadar yaygın? Gibi sorulara yanıt arar ve sonuçları sayılarla ifade eder. Tam sayılar arasında kesirli ya da ondalıklı sayıları da alabilen değişkenlerdir.
BAĞIMLI DEĞİŞKEN: Araştırmanın sonucu açıklamak istediği durum. Bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin ders başarılarına etkileri örneğinde öğrenciler bağımlı değişkendir.
BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN: Araştırma sonucunun etkilemişini bekleyen değişken. Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki etkileri konusunda araştırma yapan bir araştırmacı için petrol fiyatları bağımsız değişkendir.
FAKTÖRYEL DESEN: Birden çok bağımsız değişkenin kullanıldığı ve araştırmacının tüm değişkenleri manipüle edebildiği araştırmalara denir.
BLOK DESEN: Bağımsız değişkenlerden en az bir araştırmacı tarafından manipüle edilemiyorsa o tür araştırmalara denir.
KONTROL DEĞİŞKEN: Araştırmada dolaylı yoldan etki eden değişkenlere denir. Öğrencilerin okuma hızı ile okuduklarını anlama arasındaki ilişkinin araştırıldığı bir araştırmada zeka kontrol değişkendir.
KONU DIŞI DEĞİŞKEN: Araştırmada tahmin edilemeyen biçimde etkisi olan değişkendir.Televizyon izlemenin başarı üzerine etkisi konul bir araştırmada izlenen program türü konu dışı değişkendir.
MODERATÖR DEĞİŞKEN: Aralarındaki ilişki araştırılan bağımlı ve bağımsız değişkeni etkileyebilen ve bunlar arasındaki ilişkiyi görmemizi engelleyebilen değişken türüdür.
HİPOTEZ: Doğruluğu sınanan yargıya hipotez denir.
ARAŞTIRMA HİPOTEZİ: Alternatif hipotez ya da karşıtı hipotez olarak da bilinen hipotezidir.
İSTATİSTİKSEL HİPOTEZ: Farksızlık hipotezi ya da ifade edilen hipotez denir.Araştırmadaki değişkenler arasında fark yoktur önermesine dayanan hipotezdir.
İYİ İFADE EDİLMİŞ HİPOTEZİN ÖZELLİKLERİ:
– Açık net ve güçlü bir biçimde ifade edilebilir.
– Değişkenler arasında beklenen ilişkiyi ifade eder
– Bağlı olduğu kuramı ya da alan yazını yansıtmalıdır.
– Kısa, öz ve konuya odaklı olmalıdır.
TUTUM ÖLÇEĞİ: Bireyin tutumlarını sayısal olarak ölçme araçlaarıdır.
ALINYAZIN: Herhangi bir bilim dalında yazılmış yapıtların tümüne alınyazın denir.
GENEL KAYNAKLAR: Günlük gazete ve dergiler, popüler dergiler, kitaplar, magazinler ve dizinler alınyazın taramasında genel kaynaklar kapsamındadır. Konu hakkında genel bilgi verip ayrıntılı kaynaklara yönlendiren bilgi kaynakları genel kaynak dır.
İKİNCİ DÜZEY KAYNAKLAR: Özgün araştırmaların özetlerini ve sonuçlarını veren kaynaklar ikinci düzey kaynaklardır. Araştırma özetleri ve belirli konularda yayınlanmış makaleler ve kitaplar ikinci düzey kaynaklara örnektir.
BİRİNCİ DÜZEY KAYNAKLAR: Özgün araştırma makaleleri, raporları ve benzeri çalışmalar birinci düzey kaynaklardır.
TARTIŞMA: Alanyazın taramasında bulunan çalışmaların özetlendiği raporda araştırma bulguları ile başka araştırmaların karşılaştırıldığı bölüm tartışma bölümüdür.
ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI: Çalışmanın konusu ile ilgili bilgi veren bölüm çalışmanın başlığı bölümüdür.
GELİŞME: Bütün içinde incelenecek olan bölümün alınarak ayrıntılı biçime tanıtıldığı ve sorunu sınırlandırma aşaması olarak da ifade edilen gelişme bölümüdür.
SONUÇ: Sorun durumunun etkilendiği yada oluşturduğu düşünülen değişkenler tanımlanıp aralarındaki ilşkinin tanımlandığı bölümdür.

KAYNAK: NorFuLL Paylaşım Mekanı | www.norfulpaylasim.com

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>