ALANYAZIN TARAMASI 3.ÜNİTE ÖZETİ

SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
ALANYAZIN TARAMASI 3.ÜNİTE ÖZETİ

*Alanyazın ; Bir konu hakkında üretilmiş kaynakların kullanımıdır.
*Alanyazın taraması; Bir konuyla ilgili daha önceden üretilmiş olan bilgileri amaçlı biçimde incelemek ve değerlendirmektir.
*Alanyazın taraması; belirli bir konuyla ilgili olarak akademik açıdan güvenilir yada yetkin kişiler tarafından yayınlanmış olan çalışmaların incelenmesidir.
*Alanyazın taramasının temek nedeni; okuyucuya konu hakkında kuramsal tartışmalar, uygulamalar ve araştırma bulgularından haberdar ederek var olan çalışmaların aydınlattığı ve eksik bıraktığı yönleri ortaya koymaktır.
*Alanyazın taraması literatür taraması olarakta bilinir.
*Alanyazın taraması bir yandan var olan araştırmaları inceler, bir yandan da yeni araştırma gereksinimlerini belirginleştirir. .
*Başarılı ve başarısız alanyazın taramasının karakteristik özellikleri
Başarılı alanyazın taraması;
*Sentezlenmiş bilgi
*Eleştirel değerlendirme
*Geniş ve derin
* Özlü ve anlaşılır
*Kurallı, ciddi ve tutarlı
*Bütünleşik bir bölüm
Başarısız alanyazın taraması;
*Açıklamalı kaynakça
*Sınırlı betimleme
*Dar ve yüzeysel
*Karışık ve uzatılmış
*Rastgele, keyfi ve düzensiz
*Elektrik bir metin
*Alanyazın taramasında kaynaklar; >yazılı >sözlü >görüntülü olabilir. Genelde yazılı kaynaklar kullanılmaktadır. Bu belgeler kuramsal, araştırmaya dayalı, eleştirel, analitik yada yöntemsel nitelikli çalışmalara dayanabilir.
*ALANYAZIN TARAMASININ AMAÇLARI
>Kavramsal çerçeve oluşturmak
> Sorunu sınırlamak
>Yeni yaklaşımlar bulmak
> Olanaksızlıkla uğraşmayı önlemek
>Alandaki güncel tartışmaları saptamak
>Sorular ve denenceler geliştirmek
>Önemli Çalışmaları ve kişileri öğrenmek
>Elde edilen sonuçları karşılaştırmak
>Toplu değerlendirmeler yapmak
> Alandaki boşlukları görmek
*ALANYAZIN TARAMA SÜRECİNİN AŞAMALARI
>Konuyu seçmek
>Anahtar sözcükleri listeleme
>İlgili kaynakları toplama
>Kaynakları okuma
>Yazma ve düzeltme
>Kaynakçayı hazırlama
*ALANYAZINA İLİŞKİN TOPLU BİLGİ KAYNAKLARI
>Veri Hazırlama
>Özler ve dizinler
>Kaynakça
>Akademik incelemeler
>Tezler
>Referans kaynaklar
>Bilgisayar taramaları
> Güvenilirliği en yüksek kaynak ‘’doktora tezi’’ dir.
KAYNAK TÜRLERİ
1)Birincil Kaynaklar
2) İkincil Kaynaklar
1)Birincil Kaynaklar :Doğrudan kaynaklardır. Kendi bulgularını rapor eder. Doğrudan kaynak denmesinin nedeni; Güvenilir kaynak olması
2)İkincil Kaynaklar : Dolaylı kaynaklardır. İkincil kaynakların temel işlevi; Aracılık etmektir.
ALANYAZIN YOĞUNLUĞU
1-Derin Alanyazın
2-Yüzeysel Alanyazın
1)Derin Alanyazın: Çok sayı da kaynak varsa. Konuyla ilgili liste uzunsa derin bir alanyazı var demektir.
2)Yüzeysel Alanyazın : Araştırılan konu hakkında daha önce yayınlanmış ve kaynakların sayısı çok az lise o konuda yüzeysel ya da sığ bir alanyazın var demektir.
ALANYAZIN TARAMA TEKNİKLERİ
1-Geleneksel Tarama
2-Oy Sayma
3-Meta Fizik
4-En iyi Kanıt
1)Geleneksel Kaynaklar
Konuyla ilgili olan kaynaklar okunur, uygun yerlerinden notlar alınır ve ulaşılan sonuçlar belli bir mantık örüntüsü içinde sunulur. Bunu yaparken yazar tıpkı öykü anlatır gibi davranır.
2)Oy Sayma
Özellikle deneysel ve yarı deneysel araştırmaları incelerken kullanılan tekniklerdir. Üç kümede toplanır: Bağımsız değişken sonucu olumlu yönde etkiliyorsa (+), olumsuz yönde etkiliyorsa (-), anlamlı bir fark yaratmıyorsa (0) işareti kullanılır.
3) Meta Analiz
Değerlendirme sonucuna etki eden büyüklüğe denir.
4)En İyi Kanıt
Araştırmacı saptadığı çalışmaları bağlam, içerik, etki, yöntem vb. açılardan inceledikten sonra bunlardan bazıları üzerinde odaklanmasıdır.
ALANYAZIN TARAMA ÖLÇÜTLERİ
1-Kapsamlılık
2-Eleştirellik
3-Özümseyicilik
4-Güncellik
5-Sistemlilik
Alanyazın taramasına ilişkin bölümü yazarken araştırmacı bazı kurallara yada ilkelere dikkat etmelidir. Bunlar;
• Seçici olmak.
• Alıntıları çok sık kullanmamak.
• Özetleme ve sentezleme dengesini iyi kurmak.
• Kendi sesini duyurmalıdır. • Yeniden ifade etmede dikkatli olmalı.
• Yazılanlar birkaç kez düzeltmelidir.
ALANYAZIN TARAMA RAPORUNU YAZMA
1-GİRİŞ
2-GELİŞME
3-SONUÇ
1-Giriş
Yol haritası olarak ifade edilir. Konunun doğası, neleri kapsayıp neleri kapsamadığı ve alanyazındaki kaynakları seçme ölçütleri bu bölümde belirlenir.
2-Gelişme
Konunun/sorunun tarihsel gelişimi, anadamar ve alternatif kuramlar ya da bakış açıları, konuyu olası yaklaşımlar, kullanılan tanımlar, yapılmış çalışmalar, yeni keşifler, temel nitelikli sorular ve yöntemsel boyutlara yer verilir.
3-Sonuç
Alanyazın taramasının ulaştığı önemli bilgiler belirgin hale getirilir.

KAYNAK: NorFuLL Paylaşım Mekanı | www.norfulpaylasim.com

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>